Nyhed

Ny generel de minimis-forordning med højere støtteloft

Ved årsskiftet trådte en ny generel de minimis-fordning i kraft. I forhold til den tidligere forordning er der kun få ændringer, som dog til gengæld er af stor praktisk relevans.

  • 12. januar 2024
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

Den nye de minimis-forordning indebærer bl.a. forhøjelse af støtteloftet til 300.000 EUR pr. virksomhed over en periode på tre år, hvor det tidligere var 200.000 EUR.

Perioden er nu glidende og følger således ikke længere de enkelte virksomheders regnskabsår – men blot altid de foregående tre år. Det vil fx sige, at hvis en virksomhed får 300.000 EUR i de minimis-støtte, og tilsagnsdatoen er 2. januar 2024, kan virksomheden først få de minimis-støtte igen 2. januar 2027.

Ved opgørelsen skal de minimis-støtte tildelt før 1. januar 2024 tælles med.

Med den nye forordning er der også indført et krav om registrering af de minimis-støtte i et centralt register, nationalt eller på EU-niveau. Registreringskravet indtræder dog først den 1. januar 2026. I dag findes der ikke et de minimis-register i Danmark. Implementering af registreringsforpligtelsen afventer. Metoden om indhentelse af de minimis-erklæringer skal anvendes, indtil registeret dækker en periode på tre år.

I forhold til anvendelsesområdet for den generelle de minimis-forordning er det vigtigt at bemærke, at fiskeri- og akvakultursektoren og landbrugssektoren er underlagt særskilte de minimis-regler.

Dog vil der fremadrettet også kunne ydes de minimis-støtte til forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter i henhold til den generelle de minimis-forordning, medmindre støttebeløbet fastsættes på basis af prisen for eller mængden af produkter, som indkøbes eller afsættes på markedet. Forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter har ellers traditionelt været omfattet af de minimis-forordningen for fiskeri- og akvakultursektoren, som har et lavere støtteloft.

Eksportstøtte er det fortsat undtaget fra anvendelsesområdet, så der kan stadig ikke ydes de minimis-støtte dertil i henhold til den generelle de minimis-forordning.

De minimis-forordningen gælder indtil 31. december 2030.

Se den nye de minimis-forordning – Kommissionens forordning (EU) Nr. 2023/2831 af 13. december 2023 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

Erhvervsstyrelsens de minimis-erklæringer til brug for EU-projekter er opdateret for perioden 2021-2027 og 2014-2020 og kan findes her på siden under ”Blanketter og erklæringer”. Du kan også downloade dokumenterne direkte nedenfor.