Nyhed

Nye grønne statsstøtteregler er nu trådt i kraft

Europa-Kommissionen har vedtaget en række målrettede ændringer af EU’s statsstøtteregler, herunder i ”den generelle gruppefritagelsesforordning” (GBER). Reglerne er nu trådt i kraft.

  • 3. juli 2023
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

Europa-Kommissionen har nu vedtaget ændringerne til den generelle gruppefritagelsesforordning, som i højere grad end tidligere giver mulighed for at støtte grønne investeringer.

Europa-Kommissionens målrettede ændring af disse regler har til formål at forenkle og fremme støtten til EU's grønne og digitale omstilling. Ændringen skal gøre det lettere for medlemslande at yde støtte bl.a. til nøglesektorer i overensstemmelse med EU’s Green Deal Industrial Plan.

Mere end 90 pct. af den samlede statsstøtte, der ydes i EU, tildeles med hjemmel i reglerne i den generelle gruppefritagelsesforordning. Ved brug af disse statsstøtteregler skal der ikke ske forudgående anmeldelse eller godkendelse. Ændringerne i den generelle gruppefritagelsesforordning giver medlemslandene mere fleksibilitet til at yde støtte til sektorer, der er afgørende for omstillingen til en CO2-neutral industri.

De nye regler kan være relevante for ansøgere under åbne og kommende annonceringer. Vi bestræber os på at opdatere al ansøgningsmaterialet (skemaer, blanketter m.v.) hurtigst muligt, så det er tilpasset de nye regler.

De nye regler gælder indtil 31. december 2026.

Se de nye regler