Nye iværksættere er rykket ind i Odenses effektive robot-hub: Nu håber de på det store gennembrud

Odense Robotics’ EU-støttede startup-program er en effektiv og succesrig træningslejr for robotbranchens stjernefrø. Programmet har hjulpet 21 robot-startups på vej, og overlevelsesraten for afsluttede startups er på 80 pct.

  • Opdateret 22. marts 2023
Foto fra Aris Robotics

Sina Pour Soltani (I midten), Ann-Mia Ambjerg og Christian J. Eberhardt er trioen bag en af de seks virksomheder, der i øjeblikket arbejder i Odense Robotics Startup Programme. I det store værksted, der er knyttet til EU-programmet, har de fået bedre plads til at færdigudvikle deres robot, der skal sortere deponiaffald. Foto: Aris Robotics

Robot-iværksætterne Sina Pour Soltani, Ann-Mia Ambjerg og Christian J. Eberhardt har store planer. De har stiftet virksomheden Aris Robotics og arbejder på en robot med kunstig intelligens, der skal revolutionere danskernes måde at sortere affald på til gavn for miljøet.

Lige nu og i de næste måneder knokler de tre iværksættere for at få deres prototype gjort færdig. Det foregår i den nationale robotklynge Odense Robotics, hvor Aris-trioen er blevet en del af strukturfondsprojektet Odense Robotics Startup Programme. I programmet bliver robot-iværksættere gjort kommercielt bæredygtige, gjort klar til vækst og skalering og forberedt til mødet med investorer.

EU’s Socialfond har slutningen af 2018 støttet projektet med 9,5 mio. kr. 21 virksomheder har deltaget i et forløb, og Aris Robotics er med på det sidste hold på seks virksomheder.

Sina Pour Soltani, CEO i Aris Robotics, fortæller:

"Vi anser det for en blåstempling af vores virksomhed, at vi er kommet med i hubben. Hvor længe vi skal være her, afhænger især af, hvornår vores prototype er klar til markedet, og hvornår vores virksomhed er udviklet og klar til at producere.”

Den typiske virksomhed er med i programmet mellem 12 og 14 måneder, inden den er forberedt til livet på det kommercielle marked. Overlevelsesraten efter EU-projektet er høj: 8 af 10 virksomheder, der foreløbig har afsluttet et forløb, lever også et år senere.

Projektleder: SMV’er skal lære at ”vise sig frem”

Projektleder Thomas Gammelgaard peger på to vigtige elementer i programmet: At forløbet kommer rundt om hele virksomheden, og at Odense Robotics som klynge har mange andre initiativer og tilbud til startups, når de er færdige i EU-programmet:

"De får teknisk hjælp i værkstedet, sparring på forretningsudvikling, de bliver en del af vores netværk og møder potentielle underleverandører, ligesom de selv udvikler sig som potentielle underleverandører.”

SMV’erne står forskellige steder i deres udvikling, når de rykker ind i programmet: Et fællestræk er dog, at de har fokus på at udvikle deres prototype og forretning. Odense Robotics lægger derfor stor vægt på, at SMV’erne lærer at ”vise sig frem” og finde deres mission og vision.

Det handler ikke bare om at udvikle et produkt, men også om at udvikle en fortælling, der først skal overbevise vores advisory board, siden investorer og i den sidste ende kunderne,” siger Thomas Gammelgaard.

Iværksætter forlod hubben med 11 mio. kr.

For mange er hubben blevet platform for kommerciel succes: Den succesrige robot-iværksætter Clionadh Martin, der står bag virksomheden Coalescent Mobile Robotics, knoklede med sine medarbejdere i 17 måneder i Odense Robotics. Da forløbet var afsluttet, havde Coalescent en færdigudviklet robot-prototype, der transporterer varer i dagligvareforretninger – og investorer havde fået øje på Coalescent og skudt 11 mio. kr. ind i virksomheden.

"Det var meget vigtigt for os at være en del af Odense Robotics. Vi var tæt på dygtige teknikere og specialister i forretningsudvikling, og vi deltog i masser af events, som gjorde, at vi kunne bygge et netværk af investorer. Det havde taget en evighed, hvis vi skulle have nået det uden programmets hjælp,” siger Clionadh Martin, som planlægger at gå på markedet med sin robot i slutningen af 2022 – også internationalt.

For Aris Robotics er det første mål i Odense Robotics Startup Programme at færdigudvikle robot-prototypen, der med kunstig intelligens kan sortere deponiaffald på genbrugspladser.

Sina Pour Soltani, CEO i Aris Robotics:

"Med kunstig intelligens kan man flytte ansvaret for at sortere affald fra mennesket til maskinen. Enorme mængder affald ender i deponi på genbrugspladsen, selvom det slet ikke hører til der og kunne være genanvendt eller udnyttet til energiproduktion. I deponicontaineren ser man alt muligt usorteret affald: Mineraluld, træ, gipsplader og selv ipad-opladere og gamle videospil. Det skal vores kunstige intelligens detektere, inden det ryger i den forkerte container.”

På længere sigt ser Aris Robotics et stort marked åbne sig:

"Kunstig intelligens er noget af det, som rykker allermest på mange områder lige nu, og genanvendelse er jo tidens løsen. Derfor har vi valgt at tackle et af kerneproblemerne inden for den grønne omstilling: Håndtering af vores affald og vores ressourcer. Det første mål er at kunne sortere deponiaffald, næste skridt kunne være småt brændbart. Derefter er der rig mulighed både i det offentlige rum, hos virksomhederne og tættere på det private,” siger Sina Pour Soltani, CEO i Aris Robotics, som har store forventninger til arbejdet i hubben:

"Vi begynder at træne robottens kunstige intelligens tidligt i det nye år, og til sommer satser vi på at have gang i en egentlig testproduktion hos Odense Renovation.”

Om Odense Robotics StartUp Programme

Projektet tilbyder rådgivning til iværksættere inden for robotteknologi og giver adgang til et ophold på 6 til 16 måneder i robotklyngen Odense Robotics’ startup. I projektet bliver iværksætterne gjort kommercielt bæredygtige, klar til skalering og til at mødes med potentielle investorer.

Projektets oprindelige mål var bl.a. at skabe 16 nye levedygtige robotvirksomheder. Programmet slutter over måltallet med 21 virksomheder, der har gennemgået et forløb.

Projektet begyndte i september 2018, har et samlet budget på 20,4 mio. kr. og er støttet med 9,5 mio. kr. af EU’s Socialfond. Operatør er robotklyngen Odense Robotics i partnerskab med Odense Kommune og Syddansk Universitet. StartUp-hubben findes i Odense hos Teknologisk Institut, som yder teknisk sparring omkring produktudvikling samt stiller højteknologiske test- og udviklingsfaciliteter til rådighed.

Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.