Odense Modellen - Klimatilpasning i Odense

Projektinformation

 • Startdato

  06.01.2017
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  22.184.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.092.000
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ressourceeffektive byer
 • Støttemodtagerens navn

  Odense Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5000
 • Partnere

  Vandcenter Syd A/S

Projektresumé

Odense Kommune har en vision om at være Danmarks grønneste storby.

Odense Kommune og VandCenter Syd har en fælles målsætningen for projektet om at reducere energiforbruget og dermed mindske CO2-udledningen.

Fundamentet for energibesparelser er afkobling af regnvand fra spildevandssystemet. Samtidig skal byens rekreative elementer fremmes.

I projektet udvikles analyser og metoder, som samlet skal resultere i en bæredygtig klimatilpasning. Endelig skal arbejdsprocedurer og samarbejdsformer i planlægningen optimeres.

Smart City

Odense Kommune vil fokusere på en Smart City-udvikling og ønsker, at Smart City understøtter omstillingen til storby. Det er derfor oplagt også at bruge en Smart City tilgang, som et af flere elementer i klimatilpasning. Der dannes Klima-Tech-Lab, der skal hjælpe med til at udvikle smarte løsninger.

En væsentlig del af projektet handler om at få borgere og virksomheder til selv at håndtere regnvand og derved bidrage til energibesparelser. Derfor er kommunikation en vigtig del af projektet. Grøn omdannelsen af Odense vil således blive støttet igennem dialogbaserede borgermøder og ved initiativet: Imagine Climate Adapt Odense, som bliver et flot visuelt 3d-værktøj, der viser effekten af klimatilpasning ift. regn. Her kan borgerne se de grønne tiltag i fremtidens Odense visualiseret på gadeniveau.

Projektet gennemføres i samarbejder med VandCenter Syd, Syddansk Universitet og Erhvervsakademi Lillebælt.