Øget mobilitet på tværs af landegrænser (EURES)

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2018
 • Slutdato

  15.03.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.611.646
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.305.823
 • Indstillet af

  EURES
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Mobilitet på tværs af landegrænser
 • Støttemodtagerens navn

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2300
 • Partnere

  Aabenraa Kommune
  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Projektresumé

Udfordringen

Danske virksomheder kan i nogle tilfælde have svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Det gælder især specialister inden for industri, IT, sundhed og bioteknologi. Den globale konkurrence om de bedste medarbejdere er hård, og manglen på kvalificeret arbejdskraft kan blive en bremse på dansk økonomi.

Formålet

Projektets primære formål er derfor at styrke og forny indsatsen for rekruttering og fastholdelse af højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, som bidrag til vækst og velfærd. Det sker medtyngdepunkt i de tre Workindenmark-centre i København, Aarhus og Odense. Også danske ledige, der er interesseret i at arbejde i udlandet, er dog i fokus for projektet. Samtidig sker der en fornyelse af organiseringen, med omdrejningspunkt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, bl.a. med henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for internationalrekruttering.

Projektet er tilknyttet det europæiske arbejdsformidlingsnetværk EURES, og bidrager til en reform af netværket, som EU-Kommissionen igangsatte i 2012. Formålet med reformen er at understøtte EU’s 2020-strategi for vækst og velfærd gennem målrettet fokus på mobilitet iEuropa.

Resultaterne

I projektperioden forventer vi at matche 6-7.000 højt kvalificerede udenlandske kandidater meddanske stillinger. Og vi sigter mod at danske ledige hvert år kan finde op mod 4.000 stillinger på hjemmesiden eures.dk. Samtidig sigter vi på at styrke relationerne til jobcentrene.

Projektet i overblik

Rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft:

 • Hjælp til danske virksomheder med at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Bl.a. ca. 70 målrettede rekrutteringsmesser og 6-8 virtuelle rekrutteringsmesser.
 • Opsøgende kontakt til virksomheder med tilbud om hjælp til international rekruttering
 • Services for udenlandske jobsøgere: Information og vejledning, matchning og jobplacering
 • Fastholdelse af internationale studerende: karrieremesser, workshops om jobsøgning
 • Udvikling af rammerne for EURES-indsatsen• Understøttelse af de kommunale jobcentres indsats og evt. andre andre aktører