Øget mobilitet på tværs af landegrænser (EURES), Region Sjælland

Projektinformation

 • Startdato

  09.12.2014
 • Slutdato

  31.12.2017
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.502.790
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.712.053
 • Indstillet af

  EURES
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Mobilitet på tværs af landegrænser
 • Støttemodtagerens navn

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2300
 • Partnere

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Projektresumé

Projektet er tilknyttet det europæiske arbejdsformidlingsnetværk EURES, og bidrager dermed til en reform af netværket, som EU-Kommissionen igangsatte i 2012. Formålet med reformen er at understøtte EU’s 2020-strategi for vækst og velfærd gennem målrettet fokus på mobilitet i Europa.

Danske virksomheder kan i nogle tilfælde ikke finde den rigtige arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Det gælder især specialister inden for industri, IT, sundhed og bioteknologi. Den globale konkurrence om de bedste medarbejdere er hård, og manglen på kvalificeret arbejdskraft kan blive en bremse på dansk økonomi.

Projektets primære formål er at styrke og forny indsatsen for rekruttering og fastholdelse af højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, som bidrag til vækst og velfærd. Det sker med tyngdepunkt i de tre Workindenmark-centre i København, Aarhus og Odense. Også danske ledige, der er interesseret i at arbejde i udlandet, er dog i fokus for projektet. Samtidig sker der en fornyelse af organiseringen, med omdrejningspunkt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, bl.a. med henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for international rekruttering.

I projektperioden forventer vi at matche 1.650 højt kvalificerede udenlandske kandidater med stillinger i Region Sjælland. Desuden vil ca. 225 medfølgende ægtefæller gennemgå et træningsforløb med henblik på at styrke deres muligheder på det danske arbejdsmarked. Og vi sigter mod at danske ledige kan finde hvert år kan finde op mod 1.000 stillinger vedr. Region Sjælland på hjemmesiden www.eures.dk. Samtidig sigter vi på at styrke relationerne til jobcentrene.