Øget mobilitet på tværs af landegrænser (EURES), Region Sjælland

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2018
 • Slutdato

  15.03.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.852.449
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.311.469
 • Indstillet af

  EURES
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Mobilitet på tværs af landegrænser
 • Støttemodtagerens navn

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2300
 • Partnere

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Projektresumé

Udfordringen

Danske virksomheder kan i nogle tilfælde have vanskeligt ved at finde kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Det gælder især specialister inden for industri, IT, sundhed og bioteknologi. Den globale konkurrence om de bedste medarbejdere er hård, og manglen på kvalificeret arbejdskraft kanblive en bremse for dansk økonomi.

Formålet

Projektets primære formål er derfor at styrke og forny indsatsen for rekruttering og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet, som bidrag til vækst og velfærd. Det sker med tyngdepunkt iWorkindenmark East i samarbejde med de øvrige Workindenmark centre. Også danske ledige, der er interesseret i at arbejde i udlandet, er dog i fokus for projektet. Samtidig sker der en fornyelse af organiseringen, med omdrejningspunkt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, bl.a. med henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for international rekruttering.

Projektet er tilknyttet det europæiske arbejdsformidlingsnetværk EURES, og bidrager til en reform af netværket, som EU-Kommissionen igangsatte i 2012. Formålet med reformen er at understøtte EU’s2020-strategi for vækst og velfærd gennem målrettet fokus på mobilitet i Europa.

Resultaterne

I projektperioden forventer vi at matche ca. 1.650 højt kvalificerede udenlandske kandidater med danske stillinger. Vi sigter mod, at danske ledige hvert år kan finde op mod 1.000 stillinger vedr. Region Sjælland på hjemmesiden eures.dk. Samtidig sigter vi på at styrkerelationerne til jobcentrene.

Projektet i overblik

Rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft:

 • Hjælp til danske virksomheder med at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Bl.a. ca. 40målrettede rekrutteringsmesser.
 • Opsøgende kontakt til virksomheder med tilbud om hjælp til international rekruttering.
 • Services for udenlandske jobsøgere: Information og vejledning, matchning og jobplacering.
 • Fastholdelse af internationale studerende på områder med arbejdskraftsmangel
 • Karrieremesser, workshops om jobsøgning
 • Udvikling af rammerne for EURES-indsatsen
 • Understøttelse af de kommunale jobcentres indsats og evt. andre andre aktører