Operatør på den bornholmske fødevare-klyngeindsats

Projektinformation

 • Startdato

  01.07.2015
 • Slutdato

  31.08.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.172.324
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.013.914
 • Indstillet af

  Vækstforum Bornholm
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Bornholms Landbrug & Fødevarer
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  3720
 • Partnere

  Regional madkultur / Gourmet Bornholm

Projektresumé

Der etableres et partnerskab mellem Gourmet Bornholm - en del af den regionale madkultur, Bornholms Landbrug samt Bornholms Regionskommune, der udgør kernen i en ny styrket og formaliseret fødevareklynge. En klynge, der tilsammen vil råde over en bred vifte af kompetencer, til gavn for de virksomheder, hvor det er formålet at skabe innovation, udvikling, vækst og beskæftigelse.

Fødevareklyngen skal etablere en innovationsplatform, som kan styrke videndeling, proces- og produktudvikling samt høste synergigevinsterne herved.