På vej til arbejdsmarkedet

Projektinformation

 • Startdato

  29.08.2016
 • Slutdato

  31.08.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  22.927.907
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.223.210
 • Indstillet af

  Vækstforum Sjælland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  CELF, Center for Erhvervsretteder Uddannelser Lolland-Falster
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4800
 • Partnere

  Guldborgsund Kommune
  Lolland Kommune
  Provi Management ApS

Projektresumé

Projektets mål er at gennem læringsforløb i virksomheder og opkvalificering på erhvervsskolen, at kvalificere indvandrer/langtidsledige, til at kunne varetage begrænsede arbejdsopgaver og dermed få muligheden for et ordinært arbejde.

Aktiviteterne i projektet vil være:

 • Finde virksomheder som vil gennemføre læringsforløb for indvandrer/langtidsledige langt fra arbejdsmarkedet.
 • Udvikle læringsforløb i virksomhederne.
 • Visitere og kompetenceafdække indvandrer/langtidsledige til projektet.
 • Gennemføre specialtilrettelagte opkvalificering som gør deltagerne klar til at gennemføre læringsforløb.
 • Gennem løbende dialog med virksomhederne klarlægges om der er behov for supplerende opkvalificering, for at deltageren vil være i stand til at gennemføre længere læringsforløb og senere have mulighed for ordinært arbejde. Læringsforløbende gennemføres på erhvervsskolen, praksisorienteret på værksteder.
 • Gennemførelse af korte og længere læringsforløb i virksomhederne.

Det forventes, at 52 virksomheder inden for 5 udvalgte brancher gennemfører længere læringsforløb. 275 indvandrer/langtidsledige vil blive visiteret til projektet og heraf vil 106 gennemfører længere læringsforløb. Af disse vil 68 være i ordinært arbejde 6 måneder efter projektafslutning.

Projektets partnere er: Jobcenter Lolland, Jobcenter Guldborgsund, Provi Management Aps og CELF. Der vil være en fast stab som udelukkende arbejder med projektets aktiviteter. Det forventes, at der gennem projektet vil blive udviklet og afprøvet tiltag der er så effektfulde, at de med enkelte tilpasninger vil kunne implementeres i organisationernes ordinære drift.