Partnerskabsaftale 2021-2027

Partnerskabsaftalen dækker EU's Regionalfond, Socialfonden Plus, Fonden for Retfærdig Omstilling og Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden. Aftalen er blevet til i tæt dialog med danske interessenter i perioden 2019-2022. 

  • Opdateret 25. januar 2024
EU-kommissær Elisa Ferreira og erhvervsminister Simon Kollerup med partnerskabsaftalen for 2021-2027

Elisa Ferreira, der er EU-kommissær for samhørighed og reformer, og erhvervsminister Simon Kollerup giver hinanden hånden efter at have underskrevet erklæringen om partnerskabsaftalen for 2021-2027.

Foto: Erhvervsstyrelsen

Partnerskabsaftalen beskriver, hvordan EU-fondene og andre instrumenter skaber synergi og komplementaritet i Danmark i 2021-2027.

Aftalen dækker EU’s Regionalfond, Socialfond Plus, Fonden for Retfærdig Omstilling og Hav-, Fiskeri-, og Akvakulturfonden. Aftalen indeholder også information om Interreg og fonde på udlændinge- og integrationsområdet.

Partnerskabsaftalen danner rammen om samarbejde og koordination mellem de implementerende myndigheder og andre aktører. I Danmark er det først og fremmest Erhvervsstyrelsen, regionerne, Socialstyrelsen og Fiskeristyrelsen, der har ansvaret for implementeringen af EU-programmerne.

Andre aktører er fx erhvervshuse, klynger, videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, turismedestinationsselskaber, arbejdsmarkedets parter, branche- og interesseorganisationer og kommuner.

Partnerskabsaftalen er udarbejdet i tæt dialog med danske interessenter i perioden 2019-2022.