Partnerskabsdreven innovation til Vækstmarkederne i Østafrika

Projektinformation

 • Startdato

  01.11.2016
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  54.125.800
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  27.062.900
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Access2innovation
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9000
 • Partnere

  Aalborg Kommune

Projektresumé

Formålet med projektet Partnerskabsdreven Innovation til Vækstmarkeder i Østafrika er at skabe arbejdspladser og øget omsætning for erhvervslivet herhjemme ved fremme af innovationspartnerskaber mellem virksomheder og videninstitutioner til udvikling af konkrete løsninger og produkter til de voksende markeder særligt i Østafrika. Dette skal ske inden for vedvarende energi, agro-business, sundhed og medico, vand, byggeri og IKT.

Projektet er baseret på en radikal innovationstilgang, hvor tre eller flere virksomheder og en videninstitution i en faciliteret iterativ proces kobler viden, ressourcer og kompetencer for at udvikle, teste og validere nye løsninger og services til et marked, hvor kundebehov er uklart og eksisterende teknologier og produkter ikke er direkte anvendelige eller udviklet. Brugerinddragelse vil derfor være en gennemgående del af udviklingsaktiviteterne.

Målet er på den baggrund at etablere og gennemføre seks innovationspartnerskaber, hvortil Foreningen access2innovation vil facilitere partnerskabernes innovationsproces.