PIT - Paradigmeskifte for Implementering af velfærdsTeknologi

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2024
 • Slutdato

  31.12.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.494.355
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.407.629
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler, Kompetenceløft og livslang læring
 • Støttemodtagerens navn

  ZBC - Zealand Business College
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4100

Projektresumé

Formålet med projektet er at accelerere spredningen af velfærdsteknologi gennem fokus på opkvalificering af aftagerleddet i implementering og skalering af det virtuelle borgermøde (VitaComm) og dels gennem fokus på kompetenceudvikling i forhold til en generel organisations- og kulturforandring i det kommunale pleje- og omsorgsarbejde. Det virtuelle borgermøde er en app og et softwaresystem til skærmebesøg, videomøder, opkalds- og chatkommunikation og fildeling.

Projektet har fokus på den grundlæggende opkvalificering og faglige kulturændring, der ligger bag en fuldendt implementering af velfærdsteknologiske løsninger, herunder det virtuelle borgermøde. Projektet bidrager til dette gennem seks hovedaktiviteter omfattende udvikling af en generisk implementerings- og skaleringsmodel og en række opkvalificeringsforløb til ledere og forskellige medarbejdergrupper, herunder professionsbachelorer, nøglemedarbejdere og hjemmeplejemedarbejdere.

Projektet indeholder 6 hovedaktiviteter:

 • HA1: Udvikling af en generisk implementerings- og skaleringsmodel
 • HA2: Masterclass for ledergruppe
 • HA3: Opkvalificering af professionsbachelorer
 • HA4: Uddannelse af teknologiagenter
 • HA5: Målrettet efteruddannelse af medarbejdersiden
 • HA6: Implementering, skalering og videreudvikling