Potentiale i genbrug: Niels’ virksomhed skaber fremtidens forretning i den grønne omstilling

Den cirkulære design- og byggevirksomhed Næste fra Midtsjælland fik hjælp fra det REACT-EU-støttede Virksomhedsprogrammet til at gå fra håndværksvirksomhed til industriproduktion. Næste forventer at tredoble omsætningen i 2022 og ser store kommercielle muligheder i genbrugte byggematerialer.

  • Opdateret 15. marts 2023

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

”Danmarks smukkeste affaldsskur”, skrev Berlingske for et par år siden om et skur fra design- og byggevirksomheden Næste fra Midtsjælland, grundlagt af arkitekten Niels Jakubiak Andersen. 

Dengang byggede Niels’ nystartede virksomhed et skur om måneden i samarbejde med eksterne partnere i byggebranchen. Nu har Næste sin egen fabrik i Gadstrup syd for Roskilde, og målet er sat: At bygge Danmarks bedste og flotteste skure af genbrugte byggematerialer og at skabe en egentlig grøn og cirkulær forretning.

I dag er Niels Jakubiak Andersen stolt af sin virksomheds fremskridt:

”Vi har moderniseret og effektiviseret produktionen, og i 2023 forventer vi at kunne bygge et skur om ugen. Det langsigtede mål er en industrialiseret produktion, der giver os mulighed for at bygge et skur om dagen.”

Niels Jakubiak Andersen fra Næste

Niels Jakubiak Andersen har grundlagt den cirkulære bygge- og designvirksomhed Næste i Gadstrup syd for Roskilde. Næste producerer skure, der er bygget af genbrugsbyggematerialer, og har fået økonomisk støtte fra SMV:Grøn til at modernisere produktionen. Foto: Darewhan Amin

Undervejs har Næste fået sparring fra SMV:Grøn i Virksomhedsprogrammet, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsatte i 2021 med 600 mio. kr. fra REACT-EU. SMV:Grøn understøtter SMV’er med planer om at skabe vækst og indtjening via grøn og cirkulær omstilling. I SMV:Grøn kan virksomheder få 50.000 kr. eller 150.000 kr. til at komme i gang eller videre med virksomhedens grønne planer. 

LÆS OGSÅ: Hvordan genanvender vi 6 mia. kasserede strømpebukser?

Næste har fået begge dele, og støtten er gået til at forbedre produkter og modernisere produktionen, forklarer driftschef Kim Bøhmert: 

”I første omgang fik vi den meget vigtige FSC-certificering, som man i dag næsten ikke kan komme udenom. Kunderne efterspørger den, og certificering og dokumentation er i det hele taget i stigende grad et krav. Det store tilskud har vi primært brugt til at fortsætte arbejde med certificeringer. Målet er en B-Corp-certificering af hele virksomhedens virke, og her har vi virkelig haft stor gavn af at sparre med SMV:Grøn.”

Næste har også ansat en faglært tømrer som vækstpilot via SMV:Vækstpilot i Virksomhedsprogrammet. Vækstpiloten har fået en central rolle som bindeled mellem produktionen og bygningskonstruktørerne, hvor han står for kvalitetssikring og sidemandsoplæring af nye medarbejdere. 

”Og det var også vores vækstpilot, der så flere muligheder for at producere mere effektivt, hvilket førte til, at vi nu udvikler en helt ny opskæringslinje med nye boremaskiner og save,” fortæller Kim Bøhmert. 

Næste-skur i Kbh

Næste leverer fortrinsvis store skure til boligforeninger, uddannelsesinstitutioner og offentlige bygherrer - fx her hos AB Storgården i København Nordvest. Men også de private ejendomsudviklere efterspørger i stigende grad byggerier med genbrugsmaterialer. Foto: Darewhan Amin

Regionalfondsprojektet Green Change Zealand har støttet den nye værktøjslinje med 350.000 kr. Kim Bøhmert fortæller:

"Samlet har støtten givet os en enestående mulighed for at industrialisere og dermed øge produktiviteten i takt med vores forventede skalering af forretningen.”

Niels Jakubiak Andersen grundlagde Næste i 2019 med en præmie på en million kroner, som han vandt i Realdanias innovationskonkurrence The Circular Construction Challenge – Rethink Waste. Han var irriteret over, at der var så lidt genanvendelse i bygge- og anlægsbranchen, og han var overbevist om, at der var et marked for cirkulært byggeri. 

I dag er Næste alene på det danske marked for bæredygtigt producerede skure, og omsætningen ventes at stige fra ca. 3,5 mio. kr. i 2021 til ca. 10 mio. kr. i 2022. Næste har en voksende kundekreds blandt især offentlige bygherrer, og nye kundegrupper begynder at røre på sig, siger byggedirektøren fra Gadstrup:

 ”Vi ser især en bevægelse hos de store investeringsselskaber og pensionskasser, og ofte er deres grønne profil langt foran alle andre i byggebranchen.”

Virksomhedsprogrammet er et landsdækkende program – finansieret af REACT-EU - med fem spor, som drives af erhvervshusene. SMV:Grøn er et af de mest søgte spor i Virksomhedsprogrammet med over 1.700 ansøgninger, og certificeringer og mærkeordninger er i stigende grad efterspurgte blandt virksomhederne, fortæller forretningsudvikler Christine Qvistorff fra Erhvervshus Sjælland, som har hjulpet Næste: 

”Det hænger blandt andet sammen med, at mange virksomheder oplever et stigende behov for at dokumentere grønne og bæredygtige tiltag. Som leverandører oplever de, at deres kunder stiller krav til dem om dokumentation. Mange virksomheder er også interesserede i at undgå ”greenwashing”, og her fungerer certificeringer og mærkeordninger i princippet som en ”købsknap”, som giver et produkt, en ydelse eller en virksomhed troværdighed.”

Næstes produktionshal

I Næstes store produktionshal er den industrialiserede produktion af skure så småt rullet i gang, og den kommende tid får udviklingen endnu mere fart med byggeriet af en ny opskæringslinje. Foto: Darewhan Amin

Projektleder for SMV:Grøn Henriette Bøttcher, Erhvervshus Nordjylland, fremhæver, at SMV:Grøn rummer tilbud til både den mindre, søgende iværksætter og den store, mere erfarne virksomhed.

”Virksomheder, der er begyndere inden for den grønne omstilling og gerne vil i gang, får typisk den lille voucher. Og for virksomheder, som allerede har en grøn profil og har brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning, er voucheren på 150.000 kr. til rådgivning, investering og kompetenceudvikling en rigtig god mulighed.”

I Gadstrup er Niels Jakubiak Andersen overbevist om, at der venter en kæmpestor grøn og kommerciel gevinst i genbrug:

”Overalt i verden ligger der enorme bunker af byggematerialer, som bare venter på at blive genbrugt. Men alt for ofte foregår tingene stadig med håndkraft. Vi har brug for mere teknologi og en industrialisering af området, og nu gør vi vores for at bidrage.”
 

Kim Bhømert, Lukman Asaad, Niels Jakubiak Andersen, Bahri Ali og Kim Nielsen fra Næste

Næste er en rummelig virksomhed, der bruger ressourcer på at indsluse og oplære medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet – fx flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere. Her er fra venstre Kim Bøhmert, Lukman Asaad, Niels Jakubiak Andersen, Bahri Ali og Kim Nielsen. Foto: Darewhan Amin

Kampagne: Danske virksomheder har fået match med Virksomhedsprogrammet

Siden 2021 har næsten 5.000 danske SMV'er fået støtte til blandt andet grøn og digital omstilling gennem det EU-støttede Virksomhedsprogrammet. I vores kampagne kan du også møde Dear Denier, der er kommet videre med arbejdet med virksomhedens bæredygtige teknologi, og Toftild Alternativt Hår, der for alvor er kommet i gang med digitalisering.

Læs de andre historier fra kampagnen

FAKTA Om Næste 

Næste i Gadstrup syd for Roskilde er en cirkulær design- og byggevirksomhed, der leverer skurløsninger af genbrugs- og industriaffald. Virksomheden er stiftet i 2018 af arkitekt Niels Jakubiak Andersen, som udviklede idéen i samarbejde med bl.a. entreprenørvirksomheden Enemærke og Petersen og med Realdania-støtte fra konkurrencen ”Circular Construction Challenge”.

Næste har en social profil og ansætter ofte fra kanten af arbejdsmarkedet – fx flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere. Virksomheden har vundet adskillige priser og været finalist i en række klima- og byggerikonkurrencer, blandt andet finalist i Danish Design Award i 2020.

Læs mere om Næste
 

FAKTA Om Virksomhedsprogrammet

Virksomhedsprogrammet er et landsdækkende program, der medvirker til grøn og digital omstilling i SMV’er i hele landet. Det sker ved at støtte virksomhedernes digitalisering, grøn omstilling, internationalisering og professionalisering i fem spor:

  • SMV:Grøn
  • SMV:Digital
  • SMV:Vækstpilot
  • SMV:Eksport
  • SMV:Professionalisering


Virksomhedsprogrammet blev igangsat i 2021 med 600 mio. kr. fra REACT-EU. Programmet er i dag en signaturindsats for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som i november 2022 bevilgede 350 mio. kr. fra Regionalfonden, Socialfond Plus og finansloven. Med midlerne er programmet forlænget til udgangen af 2025 og udvidet med sporet SMV:Professionalisering.

Virksomhedsprogrammet drives af de seks erhvervshuse, som per november 2022 har givet knap 7.000 SMV’er tilskud til rådgivning, investeringer i konkret teknologi samt kompetenceudvikling. 

Læs mere om Virksomhedsprogrammet

FAKTA Om SMV:Grøn

SMV:Grøn er et spor i Virksomhedsprogrammet, hvor SMV’er kan få tilskud til rådgivning, kompetenceudvikling og investeringer. Målgruppen er virksomheder med behov for omstilling af deres forretning til at styrke de fremadrettede vækst- og indtjeningsmuligheder via grøn og cirkulær omstilling.

Virksomhederne kan få tilskud på enten 50.000 kr. eller 150.000 kr. – afhængigt af om de er nybegyndere inden for grøn omstilling eller har en grøn profil, som skal udvikles yderligere.

Læs mere om SMV:Grøn