Program for eksport og internationalisering 2015

Projektinformation

 • Startdato

  17.09.2014
 • Slutdato

  30.04.2017
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.400.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.500.000
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8200
 • Partnere

  Midtjyllands EU-Kontor - Central Denmark EU Office

Projektresumé

ormålet med internationaliseringsprogrammet, er at understøtte Vækstforum for Region Midtjyllands ambition om, at midtjyske små- og mellemstore virksomheder i større omfang skal være i stand til at udnytte sine eksport- og internationaliseringspotentialer, for derved at bidrage til vækst, jobskabelse og øget produktivitet i Region Midtjylland.

Ved at fortsætte investeringen i øget eksport og internationalisering gives de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland bl.a. muligheder for opfølgning på aktiviteter påbegyndt under GLOBALmidt og andre regionale og nationale tiltag gennemført de seneste 3-4 år, ligesom midtjyske virksomheder, der endnu ikke har påbegyndt en proces med sigte på at udnytte sit internationaliseringspotentiale, vil blive tilbudt en chance for at deltage i konkrete aktiviteter

Programmets indhold tilrettelægges således, at der vil blive tilbudt aktiviteter rettet mod små og mellemstore virksomheder på vækstpotentialeniveau A, B og C.

Fokus vil være på nye vækstmarkeder såvel som på eksisterende nærmarkeder og andre danske såkaldte volumen markeder

Målet med programmet er således, at flere virksomheder igangsætter eksport eller anden internationalt aktivitet og at flere allerede eksporterende virksomheder øger deres eksport hvorved omsætningen hos de deltagende virksomheder øges, beskæftigelsen hos de deltagende virksomheder øges og antallet af vækstvirksomheder øges.

Virksomhederne vil på baggrund af de i projektet gennemførte aktiviteter få udarbejdet en vækstplan. Vækstplanen vil indeholde:

 • Konkrete anvisninger på, hvordan deltagervirksomheden konkret kan styrke sin vækst
 • Overblik over hvilke investeringer, der skal til for at udløse vækstpotentialet.
 • Solidt underbyggede og realistiske skøn for, hvor kraftigt virksomhedens beskæftigelse og omsætning vil vokse mellem 2 og 5 år efter endt deltagelse i projektet, samt hvordan eksportomsætningen forventes at udvikle sig.

Formålet med vækstplanen er således, at give virksomheden en plan for, hvordan de kan videreudvikle sig med henblik på øget vækst. Planen udarbejdes umiddelbart efter virksomhedens deltagelse i aktiviteterne.

Det antages af flere af disse virksomheder vil deltage i øvrige aktiviteter og dermed igangsætte konkrete eksporttiltag som herefter giver konkrete resultater. Det kan f.eks. være viden om udenlandsk marked, forretningsstrategi mv.