Program for iværksættere 2015

Projektinformation

 • Startdato

  16.09.2014
 • Slutdato

  30.04.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  32.543.160
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  10.899.113
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8200
 • Partnere

  CONNECT Denmark
  Herning Kommune
  Keystones

Projektresumé

Program for iværksættere 2015
Formålet med Iværksætterprogrammet er at øge iværksætteres etablerings- og overlevelsesrate samt at øge antallet af vækstiværksættere i Region Midtjylland målt på omsætning og beskæftigelse. Projektet tager udgangspunkt i en idé om, at det er muligt at træne og motivere iværksættere til i højere grad at udløse deres virksomheders vækstpotentiale. Målet med Iværksætterprogrammet er, at styrke iværksætternes kompetencer i forhold til at drive og udvikle deres virksomheder - herunder at identificere og understøtte deres ”mindset” for vækst. Desuden er det et delmål at ruste ejerne af yngre vækstvirksomheder til relativt tidligt i virksomhedernes livscyklus at planlægge/påbegynde eksport.
De direkte iværksætter-/virksomhedsrelaterede aktivitetsmål i iværksætterprogrammet er: 10 camps med 10 deltagere i hver. 35 vækstforløb, A: 140 vækstforløb, B: 175 vækstforløb, C: 5 vækstgrupper med 10 deltagere i hver, 30 mentorforløb, 2 Platoforløb med 10 deltagere i hver, 50 kapitalcoachforløb og 30 cases præsenteret for BA netværk.
Endvidere forventes gennemført 12 moduler i regi af MEA.
Iværksætterprogrammet består således af en række aktiviteter, der enkeltvis eller i kombination kan bringes i anvendelse for at imødekomme og understøtte iværksætternes behov i de tidlige faser.
Aktiviteterne tager afsæt i ”Det midtjyske Vækstunivers”.
Output af programmet forventes at være: 100 iværksættere har deltaget i træningsforløb/camps, 332 iværksættere har deltaget i Vækstforløb, 50 iværksættere har deltaget i vækstgrupper, 20 iværksættere har deltaget i Platoforløb, 30 iværksættere har fået tilknyttet en mentor, 50 iværksættere har fået tilknyttet en kapitalcoach, 30 cases er præsenteret for BA netværk og 12 kompetenceudviklingsmoduler er gennemført