Recycling City - Fra affald til nye råvarer

Projektinformation

 • Startdato

  25.08.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.168.400
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.584.200
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Frederikshavn Erhvervsråd
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9900

Projektresumé

I Danmark såvel som i Europa er der en række højvolumen affaldsstrømme, som ikke i dag udnyttes til højværdiprodukter. Med satsningen i Frederikshavn - Recycling City - vil man fremme bæredygtig erhvervsudvikling ved at aktivere og engagere det lokale erhvervsliv inden for nye og eksisterende værdikædesamarbejder og udvikle og implementere grønne forretningsmodeller for erhvervslivets eksisterende SMV’er og de, der etablerer sig grundet fremtidige potentialer.

Recycling City har afsæt i Frederikshavns havn, hvor en af verdens førende recycling-virksomheder, amerikanske M.A.R.S (Modern American Recycling Services), har etableret sig. Her udfører de bæredygtig ophugning af offshore anlæg og skibe. Boreplatformene fra Thyrafeltet er blandt de anlæg, der ophugges i Frederikshavn med fokus på maksimal genanvendelse af materialer.

M.A.R.S er drivkraften for det øgede kommercielle fokus på recycling i Frederikshavn, og målet er, at SMV’er i Frederikshavnsområdet kan indgå i forretningsmodeller med udgangspunkt i bl.a. nye og allerede identificerede ressourcestrømme, herunder plast og glasfiber, med cirkulært potentiale, der kan udvikles til kommercielt bæredygtige forretningsmodeller.

I projektet vil man indledningsvist bl.a. identificere værdikædesamarbejder, teknologier og virksomheder i Recycling City og afdække affaldsstrømme, der matcher potentialerne i virksomhederne. Med det afsæt udvikles fem dybdegående grønne symbiosebaserede forretningsmodeller med kommercielt sigte, der bl.a. har fokus på teknologiudviklingspotentialerne til håndtering og forretningsudvikling med afsæt i de identificerede affalds-/ressource-strømme, samt investeringsbehov for realisering af forretningsmodellerne.