Regionerne

De danske regioner har indstillingsret til 20 pct. af midlerne under Socialfonden Plus i 2021-2027. Midlerne skal styrke ungdomsuddannelserne.

  • Opdateret 28. marts 2022
Stockfoto - uddannelse

Foto: iStock.com/jacoblund

Regionerne har indstillingsret til 20 procent af de danske midler under EU’s Socialfond Plus i perioden 2021-2027. Målet er at styrke regionernes arbejde med ungdomsuddannelsesområdet, herunder at forbedre de gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og sikre god uddannelsesdækning.

Målet er at sikre adgang til uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Regionerne indstiller om midlerne efter høring i de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

Regionernes udmøntninger ligger under prioriteten Regional indsats - kompetencer til fremtiden og uddannelse til alle og fordeler sig på to overordnede indsatser - Kompetencer til fremtiden og Uddannelse til alle.

Kompetencer til fremtiden: Regional indsats for at forbedre de gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Uddannelse er nøglen, der kan ruste de unge til fremtidens udfordringer og bidrage til en bæredygtig udvikling, så regionerne udvikler sig grønt, innovativt og med muligheder for alle. Uddannelse er derfor et centralt tema i de regionale udviklingsstrategier, som regionsrådene har vedtaget.

Regionerne vil have fokus på:

  • Bæredygtige og grønne kompetencer
  • STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering og Mathematics)
  • Flere faglærte
  • Fleksible uddannelses- og læringsformer, udvikling af uddannelsesformater, didaktik, fag og nye fagkombinationer

Uddannelse til alle: Regional indsats for at fremme lige adgang til og færdiggørelse af uddannelse for unge og voksne

Uddannelse er et vigtigt afsæt for et godt liv for borgerne. Uddannelse giver den enkelte borger mulighed for en holdbar tilknytning til arbejdsmarkedet og en indkomst, som han eller hun kan leve af. En bred uddannelsesdækning gør en region mere attraktiv i relation til bosætning og den regionale udvikling.

Regionerne vil have fokus på:

  • God uddannelsesdækning i hele regionen
  • Attraktive uddannelsesmiljøer, fastholdelse, trivsel og sundhed
  • Ugunstigt stillede grupper, herunder FGU og livslang læring

Kontakt regionerne

På regionernes hjemmesider kan du se, hvad den enkelte region har fokus på at støtte, og hvornår ansøgningsrunder åbnes.