Rekruttering og vækst gennem inklusion af borgere fra kanten

Projektinformation

 • Startdato

  19.10.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  6.432.907
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.216.454
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Esbjerg Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  6700

Projektresumé

Projektet ønsker at bevare og styrke fokus på social inklusion i virksomheder indenfor brancher, der trods Covid-19 krisen forsat oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft, men som aktuelt kan være udfordret på at finde ressourcer og overskud til at tage et socialt ansvar.

Udfordring som projektet skal adressere i den sydvestjyske region omkring Esbjerg er todelt:

 • For det første har vi en række brancher, der er centrale for regionens videre vækst, men som i de kommende år, trods Covid-19 krisen, kommer til at mangle den nødvendige arbejdskraft.
 • For det andet har vi en stor gruppe af udsatte borgere i beskæftigelsessystemet, som til trods for en lang række indsatser i den ordinære indsats under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, og som risikerer aldrig at komme ind

Formålet med projektet er gennem nye metoder og samarbejdskonstellationer, at udnytte potentialet i denne dobbelte udfordring. Vi har igennem mange år forsøgt at løse disse udfordringer fra hver sin side af systemet uden held. Nu vil vi gøre det sammen.

Projektet vil bidrage til følgende effekter over projektperioden:

 • 100 borgere gennemfører et indslusnings- og fastholdelsesforløb
 • 50 borgere er i beskæftigelse, herunder som selvstændige, umiddelbart efter deltagelsen
 • 40 borgere er i beskæftigelse, 6 mdr. efter deres deltagelse
 • 40 borgere er erhvervsaktive og i gang med at søge job umiddelbart efter deltagelsen (tallet er fraregnet borgere, der er i beskæftigelse umiddelbart efter deltagelsen)

Effekterne opnås gennem seks nøgleaktiviteter:

 • Rekruttering af socialt ansvarlige virksomheder
 • Uddannelse af virksomhedsmentorer
 • Rekruttering og motivation af borgere i målgruppen
 • Brancherettet opkvalificeringsforløb
 • Match af borger og virksomhed samt gennemførsel af indslusnings- og fastholdelsesforløb
 • Efterværn, jobsøgningsstøtte og videreformidling til et andet forløb og en anden virksomhed

Projektets aktører: Jobcenter Esbjerg, lokale virksomheder indenfor bygge- og anlæg samt turisme, uddannelsesinstitutioner og specialister i social ansvarlig rekruttering.