Restart - kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden

Projektinformation

 • Startdato

  01.10.2017
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  29.949.384
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  14.240.909
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  NEXT Uddannelses København
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2500
 • Partnere

  Erhvervsskolen Nordsjælland
  TEC
  Væksthus Hovedstadsregionen

Projektresumé

Formål

Det overordnede formål med projekt ”Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden” er, at give nøglemedarbejdere et uddannelsesløft/opkvalificering inden for service, industri og bygge- og anlægsbranche.

Projektmål

Uddannelsesløft for 1.060 personer, som matcher virksomhedernes behov

Projektets mål er at løfte 1.000 personer (ca. 760 medarbejdere og ca. 300 ledige) fra ufaglært til faglært vha. ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV). Derudover løftes 60 faglærte til akademiuddannelse.

Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov for kompetencer, da den stigende mangel på arbejdskraft i regionen, betyder tab af ordrer og vækst.

Fremfor at opsøge virksomhederne en for en, vil konsulenter fra projektpartnerne arbejde med 25 virksomhedsnetværk. Netværkenes kompetencebehov identificeres, og der udarbejdes en kompetenceforsyningsplan for de enkelte virksomheder. Denne plan kan virksomhederne iværksætte umiddelbart i deres planlægning af, hvilke medarbejdere der skal uddannes og til hvad.

Konsulenterne sørger for at koordinere mellem de udpegede medarbejdere og de skoler, der skal udarbejde en realkompetencevurdering, som er et krav for at kunne benyttes sig af ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV) jf. bekendtgørelsen.

Ledige opkvalificeres også efter virksomhedernes behov

Jobcentrene i Region Hovedstaden involveres og besøges så ledige også kan få gavn af de uddannelsesløft der igangsættes. Det er jobcentrene, der identificerer de egnede ledige ufaglærte. Konsulenterne sørger for at koordinere mellem kandidaterne og de skoler, der skal udarbejde realkompetencevurderingen. Alle de medarbejdere og ledige der ønsker et uddannelsesløft får en realkompetencevurdering og en uddannelsesplan. Derefter starter de konkrete uddannelsesforløb på de relevante partnerskoler, og undervisningen foregår med lærerkræfter, der har den rette profil.

Projektpartnere

Projektet ledes af NEXT Uddannelse København. Derudover er projektpartnere ES Nord, TEC, Væksthuset, VEU-Center Nordsjælland, VEU-center Hovedstaden og Bornholm. Følgende organisationer bakker aktivt op om projektet: Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Copenhagen Capacity og STAR – Arbejdsmarkedskontor Øst og LO Hovedstaden.

De gode resultater forankres

Der involveres aktionsforskere, der skal styrke udvikling af praksis og letter projektpartnernes implementering af de bedste resultater og pointer af de erfaringer, vi gør os i projektet.