Rethink Business - Design for disassembly

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2015
 • Slutdato

  29.02.2016
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.200.296
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  400.296
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7400
 • Partnere

  Designskolen Kolding

Projektresumé

Rethink Business - Design for disassembly - Cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller

Projektet skal øge virksomhedernes ressourceproduktivitet og -styring for at minimere indflydelse fra ressourceknaphed og prissvingninger i en voksende materiel verden. Virksomhederne skal opnå en konkurrencefordel ved at udarbejde cirkulære forretningsmodeller efter designparametrene: ‘Waste is designed out’ og ‘Access over ownership’.

Det skal imødekomme den stigende efterspørgsel, der globalt set er efter sådanne produkter og services. For at opnå disse konkurrencefordele, skal der laves en Ressource Status af virksomhedernes ressourceproduktivitet - et øjebliksbillede af ressoruceflow og forbrug.

Sammen med SMV’ens fremadrettede strategi, samt deres ambitioner for innovationsniveau og risikovillighed, gennemføres en innovationsproces, hvor designtænkning er driver i et tværfagligt udviklingsforløb. Her udvikles strategiske og praktiske redskaber til en mere intelligent ressourcestyring og øget ressourceproduktivitet igennem udvikling af nye cirkulære forretningsmodeller og nye produkter eller servicesydelser. De skal være designet til adskillelse og returnering.

Ved at arbejde med det inderste loop i cirkulær økonomis industrielle kredsløb, vurderes hver enkel produktudvikling, energi- og ressourceeffektivitet, valg af materiale, produktionsmetode, produktets anvendelse og mulig genanvendelse, således at de løsninger, der udvikles for casevirksomhederne, tilstræber optimal anvendelse af ressourcer.

De nye cirkulære forretningsmodeller, som udvikles i denne aktivitet, skaber ressoruceeffektivitet og synergi i hele værdikæden. Det sker ved at fokusere på brug af færre og bedre ressourcer i produktet, øget bæredygtighed i produktionen, optimering af anvendelsen af produktet i brugsfasen inkl. design til vedligeholdelse og adskillelse, således at ressourcer kan sættes i cirkulation.

Projektet gennemføres i et tværfagligt samarbejde med en ingeniørkonsulentvirksomhed, en designskole og en operatør med stor erfaring med projektledelse og den vigtige kobling af forskellige kompetencer. Projektforløbet er kort og bliver dermed intenst, så de aktivt deltagende virksomheder vil opleve en koncentreret indsats, hvor resultaterne vil skabe vækst på det stadigt voksende cirkulært økonomiske marked i Danmark og internationalt. Samtidig vil virksomhederne opnå markante forbedringer på de grønne indikatorer.