Rummelig imidt

Projektinformation

 • Startdato

  18.09.2015
 • Slutdato

  28.02.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  56.109.370
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  27.658.201
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Projekter iMidt
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8000
 • Partnere

  Code of care

Projektresumé

Formål

Formålet med Rummelig i Midt er at sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud ved at mindske antallet af personer på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet. Projektet vil udvide arbejdsstyrken og få borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet inkluderet i et arbejdsfællesskab. Dette skal ske ved at styrke arbejdsmarkedets parters, virksomhedernes og kommunernes involvering i social inklusion ud fra et beskæftigelsesrettet perspektiv. Ved at forene tværsektorielle kompetencer, ressourcer og viden, skabes jobåbninger for målgruppen.

Forventede effekter

Det forventes, at 550 deltagere gennemfører et indslusningsforløb, hvoraf 40 forventes at være beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder umiddelbart efter deltagelsen, 50 forventes at være i beskæftigelse umiddelbart efter deltagelsen, 50 forventes at være i gang med at søge arbejde umiddelbart efter deltagelsen og 37 forventes at være i beskæftigelse 6 måneder efter deltagelsen.

Aktiviteter

Projektet har tre aktivitetsspor til opnåelse af målet:

 • Aktiviteter, der skal sikre, at flere virksomheder bliver aktive med at inkludere målgruppen, samt utraditionelle strategier for rekruttering af medarbejdere til virksomhederne.
 • Inklusionsindsatser, der skal facilitere målgruppens vej ind på arbejdsmarkedet.
 • Indsatser, der skal understøtte etableringen af flere socialøkonomiske virksomheder, der arbejder beskæftigelsesfremmende, og som ofte formår at ansætte borgere, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

Øvrige oplysninger

Projektsekretariatet ApS er kontraktansvarlig partner og består af:

 • LO Nordvestjylland
 • LO Herning-Ikast
 • LO Århus
 • LO Silkeborg-Favrskov
 • LO Viborg
 • LO Djursland
 • LO Horsens-Hedensted
 • LO Ringkøbingfjord
 • LO Skiveegnen
 • LO Randers

Code of Care er økonomisk partner i projektet.