Samarbejde om tiltrækning til og fastholdelse på EUD – for alle

Projektinformation

 • Startdato

  24.06.2019
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  25.629.598
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  12.126.264
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhvervsuddannelser
 • Støttemodtagerens navn

  Region Midtjylland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8800

Projektresumé

Projektets formål

Projektets formål er at kvalificere kendskabet til EUD og fundamentet for unges valg af ungdomsuddannelse. Målet er at lette overgangen og at få flere unge og unge voksne til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, dels gennem styrkelse af eksisterende indsatser og samarbejder, dels gennem opsøg og etablering af nye samarbejder og udvikling af nye indsatser.

Forventede effekt

Projektets forventede effekt på kort sigt er, at flere søger ind på EUD og på lang sigt at flere gennemfører en EUD.

Aktiviteter

De primære aktiviteter i projektet er:

 • at styrke overgangen fra grundskole og efterskole til EUD for at kvalificere samarbejdet om og indholdet i brobygningsforløb, udvikle målrettede informationsmaterialer og -arrangementer med henblik på at øge antallet af elever, som søger ind på EUD
 • at styrke rekruttering/tiltrækning til og fastholdelse på EUD for at få flere unge og unge voksne, som ikke er i uddannelse eller job, til at interessere sig for og se mulighederne i en EUD,
 • at udvikle brobygningen mellem forberedende uddannelser og EUD samt udvikle fastholdelsesaktiviteter med henblik på at øge antallet af elever, som søger ind på og gennemfører en EUD
 • at styrke undervisningens indhold på EUD gennem udvikling af metoder, former og pædagogik med særligt fokus på FNs verdensmål som ramme for EUDs arbejde med bæredygtighed, globalisering og dannelse, såvel i undervisningen som i alle dele af uddannelsesinstitutionerne med henblik på at kvalificere fortællingen om EUD og derigennem øge antallet af elever, som søger ind på og gennemfører en EUD
 • at skabe attraktive lærings- og studiemiljøer ved at igangsætte aktiviteter, som understøtter demokratisk dannelse på EUD og udvikle nye indsatser, som imødekommer elevernes behov for attraktive miljøer, kvalificerede lærer/elev-samtaler og åbne og indbydende faciliteter for at tiltrække flere elever til EUD og fastholde flere på EUD

Forankring af projektets resultater

Det tværgående samarbejde mellem projektets partnere og løbende videndeling med relevante samarbejdspartnere i styregruppen vil sikre spredning af projektets aktiviteter og resultater. Aktiviteter og resultater forankres hos partnere og involverede samarbejdspartnere. Videndeling og -spredning vil ligeledes foregå via en digital platform, en projekt hjemmeside. Dertil forventes afholdt to konferencer i projektperioden.

Projektperiode

Projektet gennemføres over tre år i perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2022.