Science II

Projektinformation

 • Startdato

  24.06.2019
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  11.021.679
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.950.727
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhvervsuddannelser
 • Støttemodtagerens navn

  Sosu Nord
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9000
 • Partnere

  Social- og Sundhedsskolen
  Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
  Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Horsens

Projektresumé

Projekt "Science II" skal kvalitetssikre social- og sundhedsuddannelserne gennem udbredelse og afprøvning af en undersøgelsesbaseret pædagogisk/didaktisk undervisningspraksis i naturfag.

Kvalitetsløftet skal gennemføres for 100 naturfagsundervisere på 8 erhvervsskoler i Jylland, der sammen skaber rammerne for en ny undervisningspraksis, hvor den aktivt lærende elev er i centrum. Undervisningspraksis afprøves med 2000 elever fordelt på de 8 erhvervsskoler i Jylland.

Gennem pædagogisk/didaktisk udvikling og sparring på pædagogiske dage og netværksaktiviteter for de 100 undervisere udvikles et fælles digitalt understøttet læringsmateriale, der skal gøre naturvidenskab mere tilgængelig for vores elever. Eleverne skal eksperimentere mere i klassen og de skal arbejde med aktuelle problemstillinger fra den branche, de efterfølgende skal ud og arbejde med.

Men en øget kvalitet i naturfagsundervisningen forventer vi at kunne reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne. Projektet vil gennem 18 rollemodeller, fordelt geografisk på erhvervsskolerne skabe nye elevfortællinger, så det naturvidenskabelige fokus i uddannelsen træder tydeligere frem, både for elever og andre aktører i branchen.

På den måde bidrager projektet til at sikre kvalificeret arbejdskraft til området, der i dag er kendetegnet af en mangelsituation på landsplan.

Projektet har 3 hovedaktiviteter:

 • Kompetenceløft af 100 underviserne i forhold til at udvikle ny undervisningspraksis, der styrker den undersøgelsesbaseret tilgang
 • Udvikling af et fælles digitalt undervisningsmaterialer, der understøtter den undersøgelsesbaseret tilgang
 • Pilotforløb for 2.000 elever (både grundforløb og hovedforløbselever)