Slagelse bygger om med grøn fornuft

Projektinformation

 • Startdato

  01.09.2015
 • Slutdato

  30.09.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.097.527
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.048.763
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ressourceeffektive byer
 • Støttemodtagerens navn

  Slagelse Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4220

Projektresumé

Det er projektets tese at reduktion af energiforbruget ved øget genanvendelse samt udviklingen af nye innovative produkter skal skabes via efterspørgsel af produkter og ydelser (frem for fokus på produktudvikling hos SMV’er). Hvis store aktører som stat og kommune kan kortlægge forhindringer for øget genanvendelse og efterspørgsel af innovative produkter, vil aktører på markedet sørge for at imødekomme efterspørgslen.

Et samarbejde mellem offentlige interessenter og private leverandører herunder innovative nye SMV’er, kan starte en dialog som giver parterne mulighed for at tilpasse sig hinandens behov og muligheder. Samarbejdet vil skabe overblik over, hvilke eksisterende produkter, der reelt er mulighed for at anvende i kommunal sammenhæng, og måske mere interessant, hvilke nye produkter, der skal skabes af bygge- og anlægsaffald.

Projektet skal svare på en række spørgsmål:

 • Hvorfor der ikke bruges upcyclede, direkte genanvendte, eller oparbejdede byggematerialer til vedligehold, renovering eller direkte nybyggeri i Slagelse Kommune?
 • Kan kommunal efterspørgsel kickstarte større efterspørgsel efter genanvendte produkter og innovation af nye?
 • Kan vi kortlægge hvem og hvad som forhindrer dette, og er øget viden og samkoordinering mellem leverandører og aftagere løsningen?
 • Kan en tættere kontakt mellem dem som frembringer disse genbrugsmaterialer og en kommune bidrage til øget genanvendelse og innovation af produkter?
 • Hvordan opbygges viden om proces, materialer og muligheder til en metode som faciliterer øget genbrug og dermed energireduktion i vores aktiviteter, og fremmer SMV innovation?

Dette felt tænkes undersøgt med eksempel i Slagelse Kommune, i samarbejde med lokale virksomheder.

Projektet er struktureret i 7 Hovedaktiviteter og med en tæt sammenhæng med ansøgningen under prioritetsakse 1.