Slagelse bygger om med grøn fornuft

Projektinformation

 • Startdato

  01.09.2015
 • Slutdato

  30.09.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.110.851
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  555.425
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Byudvikl. gennem innovative virks.
 • Støttemodtagerens navn

  Slagelse Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4220

Projektresumé

Aktiviteten tager udgangspunkt i kortlægningen internt i Slagelse Kommune og kortlægning af materiale og processer. Der indgås et samarbejde mellem deltagerne i IDP processen, altså kommune, SMV’er og Slagelse Erhvervscenter.

Samarbejdet har til opgave at identificere muligheder for øget direkte genanvendelse og anvendelse af innovative produkter på baggrund af byggeaffaldsressourcer. Herudover skal behov og muligheder for innovative produkter samt afsætning af disse kortlægges.

Innovationsprojekterne skal gennemføres i sammenhæng med udviklingen af et genbyg Slagelse, for at sikre overensstemmelse mellem aftager og producent. Det er desuden et formål at deltagere gennem forudgående aktiviteter har opnået kendskab til branchespecifikke bæredygtighedsbegreber og vil anvende dem i innovationsprocessen.

Innovationen med virksomhederne vil foregå ved at der opbygges et netværk af virksomheder med viden og interesse for genanvendelse af byggematerialer. Aktørerne vil være nedrivere, entreprenør virksomheder, håndværksvirksomheder samt industrivirksomheder med specialiseret viden og produktion. Formålet er at sammensætte et netværk, der kan udvikle nye produkter eller metoder til genanvendelse med udgangspunkt i Slagelse Kommunes behov i forskellige bygge- og anlægsopgaver.

Det forventes at der vil udvikles 10 innovationer beskrevet i individuelle business cases. Det forventes desuden, at tre af disse kan bringes til test/demonstration indenfor projektperioden.

På forhånd peges på 7 innovationer, som vil øge kommunens mulighed for genanvendelse:

 • Oparbejdning af vinduer
 • Udvikling af Plastoverfladeplader
 • Oparbejdning af beton
 • Kontrol af mursten
 • Oparbejdning af Rockwool
 • Nye metoder til tagkonstruktioner
 • Oparbejdning af gulve

Det forventes at der i dialogen med virksomhederne vil opstå minimum 3 innovationer, som ved projektstartendnu ikke er kendt.

Projektet under prioritetsakse 1 er opdelt i to indsatser. Den ene indsats handler om at skabe direkte innovation med virksomhederne. Den anden indsats handler om at opbygge netværk mellem aktørerne og udvikle en forretningsmodel for GENBYG Slagelse, som eventuelt kan være en OPS. Etablering af netværk og GENBYG Slagelse ses som en forudsætning for, at man kan fastholde dialogen og interaktionen mellem dem der udbyder genanvendte materialer og dem der efterspørger disse materialer. Det er via denne aktivitet at innovationen af og markedet for genanvendte materialer i Slagelse by fastholdes.