Nyhed

Slutevaluering af de danske Regional- og Socialfondsprogrammer for 2014-2020

På vegne af Erhvervsstyrelsen har COWI og Pluss gennemført en slutevaluering af de danske Regional- og Socialfondsprogrammer for perioden 2014-2020. Evalueringen indeholder en rapport om henholdsvis den danske Regionalfond og den danske Socialfond.

  • 15. februar 2024
  • Forretningsudvikling, konkurrenceevne og digitalisering
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Iværksætteri
  • Uddannelse, livslang læring og social inklusion
Billede af rapport på computerskærm

Foto: iStock.com/Farknot_Architect

Baggrund for evalueringen

Projekterne under de danske Regional- og Socialfondsprogrammer for 2014-2020 er, med undtagelse af projekter, der har fået støtte under fra de særlige REACT-EU-midler, afsluttet. På den baggrund er der gennemført en slutevaluering af de to programmer med henblik på at opsummere resultaterne for 2014-2020 programperioden og fremhæve læringspunkter for hver af programmernes prioritetsakser.

På vegne af Erhvervsstyrelsen har COWI og Pluss gennemført slutevalueringen. Evalueringen skal ses i sammenhæng med midtvejsevalueringerne af programmerne for 2014-2020, der blev offentliggjort i 2019. Slutevalueringen består af en rapport for hvert af de to programmer. 

Om evalueringen

Evalueringsrapporterne indeholder kvantitative opgørelser over udmøntningen af fondenes midler og programmernes resultatskabelse samt evaluators kvalitative observationer fra interviews med projektoperatører og erfaringer fra evalueringer af enkeltprojekter undervejs i programperioden. 

For både Regional- og Socialfonden viser evalueringen, at tæt på alle tilgængelige EU-midler er udmøntet på evalueringstidspunktet. Evaluator konkluderer, at den høje andel bevilgede midler viser, at udbuddet har matchet efterspørgslen. Hovedparten af de opstillede programfastsatte mål er nået, og i flere tilfælde overgået, for både Regional- og Socialfonden. Rapporten viser samtidig, på aggregeret niveau, at projekterne under flere prioriteter ikke har nået flere af deres indmeldte indikatormåltal. Evaluator fremsætter i rapporterne tværgående læringspunkter indenfor alle prioriteter, der kan anvendes til at styrke lignende, fremtidige indsatser. 

Udmøntningen af programmerne for Regionalfonden og Socialfonden Plus for 2021-2027 blev påbegyndt i 2022. Evalueringens indsigter vil blive anvendt undervejs i 2021-2027 programperioden til at kvalificere udmøntningen af midler fra de to fonde. Rapportens opmærksomhedspunkter har samtidig relevans for aktører indenfor erhvervsfremmesystemet, herunder særlig operatører på erhvervsfremmeprojekter.

Læs slutevaluering for Socialfonden 2014-2020 

Læs slutevaluering for Regionalfonden 2014-2020

Kommende evalueringer

Der foretages separate evalueringer af de forskellige indsatser, som REACT-EU-midlerne har været udmøntet i. Evalueringerne af indsatserne vedrørende lokale erhvervsfyrtårne og Virksomhedsprogrammet forventes at kunne offentliggøres i januar 2024. Erhvervsstyrelsen planlægger at afholde et webinar for hver evaluering, hvor evaluator præsenterer evalueringen. Investeringsstøtteordningen for grønne innovative teknologier evalueres frem mod sommeren 2024. Ligeledes foretages en særskilt evaluering af prioritetsakse 4 i Regionalfondsprogrammet 2014-2020, der vedrører bæredygtig grøn byudvikling. Evalueringen af byprioriteten forventes offentliggjort i januar 2024. 
 

Portrætbillede Christian Andrea Schultz

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om Erhvervsstyrelsens evalueringer af indsatser

Christian Andreas Schultz

Email: chrsch@erst.dk

Telefon: 3529 1569