SMART Greater Copenhagen – Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder

Projektinformation

 • Startdato

  01.11.2017
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.235.576
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.117.788
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  DTU
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2800
 • Partnere

  Akademikernes Centralorganisation

Projektresumé

"SMART Greater Copenhagen" indeholder to koblede projekter: SGC 1: udvikling af kompetenceformater til digitalt løft i brancher med særligt behov samt SGC 2: anvendelse af kompetenceformaterne til digitalt løft i regionens SMV’er. SGC 1 danner viden- og metodegrundlag for SGC 2.

SGC 2: anvendelse af kompetenceformater til digitalt løft i regionens SMV’er

Projektet skal skabe vækst i regionens SMV’er ved at øge deres digitale kompetencer. For få SMV’er investerer strategisk i medarbejdernes kompetenceløft; også når det gælder digitale kompetencer. SMV’erne mangler viden om, hvilke fagkurser der skal indkøbes til hvilke jobfunktioner, ligesom formen på kurser ofte er utidssvarende og fx kræver for lang tid væk fra driften for nøglepersoner på virksomheden.

SGC 2 har derfor til formål at skabe vækst i regionens SMV’er via disse hovedaktiviteter:

 • De digitale kompetenceformater, som er udviklet i SGC 1, anvendes i vækstrettede kompetenceudviklingsforløb i 2 x 25 af regionens SMV’er over 2 år.
 • SMV’erne findes i udvalgte brancher og relevante økosystemer ved at annoncere gennem partnerkreds, på relevante hjemmesider, i erhvervsnetværk mv
 • Deltagervirksomhederne udvælges efter et screeningsværktøj, der skal identificere virksomheder med en parathed til at opbygge deres organisatoriske kapacitet, herunder villighed til at investere strategisk i alle medarbejderes kompetencer ift. digital udvikling af kerneforretningen. NB: Værktøjet udvikles i SGC 1-projektet og vil blive offentligt tilgængeligt.
 • Virksomhederne skal ved indgangen til kompetenceforløbene have en klar vækststrategi. Den skal bl.a. indeholde en handlingsplan for udvikling af den organisatoriske kapacitet mhp. at skabe øget produktivitet og kvalitet til følge og samt en forankringsstrategi for den opnåede læring.
 • Gennemførsel af vækstrettet kompetenceforløb
 • Væksteffekter og implementering i øvrigt sikres via indkøb af en ’vækstrettet kompetence-facilitator’, som skal bistå deltagervirksomhederne konkret i, at den vækstrettede del af strategien implementeres undervejs

Efter afslutning af de 25 x 2 vækstrettede kompetenceforløb foretages evaluering, som krævet af programmet for Socialfonden, samt effektevaluering, der på rimelig vis vurderer produktivitets- og kvalitetseffekterne af implementering af digitale teknologier via kompetenceformater, der udvikles.