Smart Industry RM

Projektinformation

 • Startdato

  29.11.2016
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  25.027.458
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  10.899.458
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Aarhus Universitet
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8000
 • Partnere

  DAMRC F.M.B.A.

Projektresumé

Projektet præsenterer en model for samarbejde mellem virksomheder, evt. deres kunder og videninstitutioner der i synergi skaber innovation og mulighed for kommerciel vækst via de nyeste teknologiske og forretningsmæssige muligheder indenfor Industri 4.0. Projektets aktiviteter skaber således overordnet synergier, forbindelser og partnerskaber mellem virksomheder, videnmiljøer og andre relevante specialister indenfor området. I øjeblikket er der helt enestående globale vækstmuligheder for virksomheder der formår at udnytte mulighederne i Industri 4.0.

Formålet med dette projekt er at facilitere innovationssamarbejder ved at rekruttere de SMV’er med størst vækstpotentiale og via samarbejde med regionens videninstitutioner, med ekspert kompetence indenfor Industri 4.0, skabe nye innovative produkter, services og endda virksomheder til øget kommerciel vækst.

Der er et generelt mål om at projektets indsatser sikrer en spredning af viden om og fremme anvendelsen af industri 4.0 i flest mulige små og mellemstore virksomheder i regionen. Projektets hovedaktiviteter består således af rekruttering af relevante SMV’er samt efterfølgende initiering af nye innovationssamarbejder mellem dem, videninstitutionerne og forskellige type af innovationsfacilitatorer afhængig af hvilken industri det enkelte innovationsprojekt omhandler.

Der er andre, mere faciliterende aktiviteter indlejret, så som afholdelse af konferencer/events for at udbrede viden og inspirere, samt en opfølgning på de enkelte innovationsprojekter med sparring til virksomhederne i forhold til en mulig kommercialisering eller videre udnyttelse af andre finansielle støtteprogrammer. Rekrutteringen henvender sig til mere end 150 virksomheder, som gennem deltagelse i rekrutteringsaktiviteten vil få indblik i om Smart Industri og Industri 4.0 har relevans for deres forretning, hvorved der skabes viden ved de involverede virksomheder. Effekten vil være at der skabes nye innovative produkter, koncepter eller services i industrien gennem samarbejdet mellem SMV’erne og videninstitutioner.

Det forventes at der vil være et antal af de medvirkende SMV’er der gennem anvendelsen af en eller flere af vækstteknologierne i Industri 4.0 får nye vækstskabende produkter som resultat af projektet de har deltaget i.