SMARTe data

Projektinformation

 • Startdato

  06.01.2017
 • Slutdato

  31.08.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.718.356
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.359.178
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Byudvikl. gennem innovative virks.
 • Støttemodtagerens navn

  Aalborg Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9400
 • Partnere

  Aalborg Universitet

Projektresumé

Aalborg har en stor udfordring med øgede mængder affald i byen i takt med stigende befolkningstilvækst. For i højere grad end nu at nyttiggøre affaldet i en cirkulær økonomi, hvor affald ses som en ressource, kræver det en øget sortering af affaldet. Dertil skal indsamlingssystemerne forbedres og synliggøres specielt i tætby områderne, hvor der i de kommende år etableres nedgravede affaldscontainere til erstatning for containere i baggårde mv. For at sikre en øget sortering hos borgerne, er der brug for nye løsninger.

Projektet har til formål at mindske affaldsmængder og medføre bedre affaldssortering i byerne. Gennem klynger og tæt samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) vil projektet invitere virksomheder til at indgå i innovations partnerskaber med Aalborg Kommune og universitetet for at udvikle og/eller afprøve teknologi, der kan bidrage til additionelle løsninger på affaldsproblematikken.

Virksomhederne skal bidrage til løsninger på konkrete udfordringer, der er adresseret i Aalborg Kommunes helhedsorienterede bystrategi.