SMV teknologisk innovation til bioteknologisk produktion

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2015
 • Slutdato

  31.08.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  40.603.889
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  20.301.945
 • Indstillet af

  Vækstforum Sjælland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Spring Nordic ApS
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4000
 • Partnere

  DTU
  Københavns Universitet
  Q-Interline A/S
  Svanholm.com

Projektresumé

Projektet vil overføre forskningsresultater fra samarbejdet mellem store regionale bioteknologiske produktionsvirksomheder og KU og DTU til innovative SMVer og skabe nye produkter og forretningsmuligheder. Produkterne skaber øget bæredygtighed og konkurrenceevne i bioteknologisk produktion. Projektet resulterer i 12 nye produkter hos 12 SMVere, hvoraf otte vil være nye spin-outs, der med deres produkt og forretningsplan vil kvalificere sig til at være investeringsegnede. Projektet vil skabe 100-200 arbejdspladser.

Projektet tager afsæt i store produktionsvirksomheders behov for problemløsning. Dette sikrer, at løsninger er både markedsorienteret og har forskningshøjde. Output og resultater skabes i innovationssamarbejder mellem forskere fra DTU og KU, de store bioteknologiske producenter, som innovationslokomotiver og SMV teknologileverandører. CAPNOVA, der har indgående viden om kvalificering af SMV'ers forretnings- og udviklingspotentiale, sikrer fremdrift og resultatskabelse, der omsætter forskning til nye produkter og arbejdspladser i regionen og Danmark.

Projektet går ind og støtter udnyttelsen af vækstmulighederne hos SMV'er, baseret på efterspørgsel og et reelt marked blandt globale bioteknologiske produktionsvirksomheder.

Fokus er udvikling af teknologiprodukter i SMV'er. Dette sker gennem projektets hovedaktiviteter, der skitserer en innovationsproces med ét formål: At skabe produkter med et defineret marked.

Projektet har fem hovedaktiviteter:

 • Markedsidentifikation
 • Identifikation af relevante SMV'er med teknologisk udviklings- og produktionspotentiale.
 • Feasibility studie for teknologiafklaring og projektgennemførelse blandt SMV'er.
 • Produktudvikling imellem SMV, universitet og bioteknologiske virksomheder
 • Information og kommunikation, samt vidensdeling til relevante aktører

Aktiviteterne er afgørende for projektets succes. Det er gennem ovenstående proces, at innovation og udvikling af nye produkter sker:

 • Nye udformninger af udstyr og produkter
 • Nye metoder til overførsel af procesviden fra forskning til fuldskala
 • Styrket videnopbygning og videnoverførsel.