Nyhed

SMV’er fremtidssikrer under COVID-19: Konsulenter har sendt OnlinePlus mod mere vækst

”Vi indså, at vi havde brug for hjælp,” siger det digitale marketingbureau OnlinePlus, som er i gang med fremtidssikring af virksomheden med hjælp fra konsulenter i EU-projektet ”Morgendagens ressourcer”. Et markant lavere kundefrafald er et af de første resultater.

  • 28. december 2021
  • Uddannelse, livslang læring og social inklusion
Tietgen-konsulenter på besøg hos OnlinePlus

Konsulenter fra EU-projektet ”Morgendagens ressourcer” på Tietgen Kompetencecenter har i et halvt år været faste gæster hos det digitale marketingbureau OnlinePlus i Odense. Seniorkonsulent Rune Axelholm Hedegaard (nr. to fra venstre) besøger sammen med kollegaen Søren Boe (længst tv.) ledelsen i OnlinePlus: I midten Malene Bruun, CPO & Head of People and Culture, og til højre ses Jimmy Vejlemark, kommerciel direktør & partner, længst th. CEO Jeppe Majgaard. Foto: Tietgen Kompetencecenter

COVID-19-pandemien – senest den nye bølge af Omikron-tilfælde – har skabt usikkerhed i mange SMV’er om fremtiden og understreget, at selv den mest veldrevne og etablerede virksomhed kan have brug for hjælp til omstilling.

Derfor bevilgede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i sommeren 2020 86 mio. kr. fra EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler til indsatsen ”Morgendagens kompetencer”. En femtedel af midlerne – i alt 17,3 mio. kr. – er gået til Tietgen Kompetencecenter, som i projektet ”MORE – Morgendagens Ressourcer” (MORE) hjælper SMV’er med kompetenceudvikling, omstilling og innovation.

Netop nu tæller projektet over deltagende 90 SMV’er. En af dem, der har fået hjælp, er det digitale marketingbureau OnlinePlus fra Odense med 45 medarbejdere. Virksomheden er en typisk repræsentant for den store gruppe SMV’er, der i første omgang er kommet godt over COVID-19: Tårnhøj vækst, overskud, flere og flere rekrutteringer, men alligevel nager den usikkerhed, som også påvirker samfundet i almindelighed.

Jimmy Vejlemark, kommerciel direktør & partner i OnlinePlus, forklarer det sådan:

"Grundlæggende har vi det godt, og vores kunder har det også godt, men uanset hvad, er der stadig en usikkerhed. De seneste uger har Omikron fået usikkerheden til at blusse op igen, og en nedlukning kan i princippet ramme os i morgen. Vi vil gerne sikre os, at vi stadig står stærkt, hvis det skulle ske.”

Derfor har seniorkonsulent Rune Axelholm Hedegaard fra Tietgen Kompetencecenter i Odense siden april været fast gæst hos OnlinePlus. Opgaven er at kompetenceudvikle virksomhedens ledere og medarbejdere og gennemføre et LEAN-tjek af virksomhedens processer og arbejdsgange for at ruste dem til en mere uforudsigelig fremtid.

Konsulenten ankom til en vækstvirksomhed, hvor der under medarbejdernes hjemsendelse frem til marts 2021 var opstået en række uhensigtsmæssige processer og strukturer.

Malene Bruun, CPO & Head of People and Culture, forklarer:

"Det var vanskeligt at være ledelse, når alle sad hjemme og opfandt deres egne måder at gøre tingene på. Væksten buldrede afsted, og vi stod over for at skulle ansætte en del medarbejdere. Men i en tid præget af usikkerhed og mange spørgsmålstegn var det svært at finde overskuddet, når vores processer ikke sad lige i skabet. Og dér indså vi, at vi havde brug for hjælp til at se indad.”

I dag – efter en proces på et halvt år – tegner gevinsten af stærkere kompetencer og processer sig allerede tydeligt hos OnlinePlus:

Over 70 pct. af virksomhedens processer er kortlagt og forbedret, hvilket har resulteret i nyansættelser.
Nye funktioner er oprettet, og servicen over for kunder er forbedret.
Kundefrafaldet er reduceret med 62 pct.
Malene Bruun, CPO & Head of People and Culture, siger:

"Vi taber simpelthen færre kunder i dag, og det tilskriver vi, at vi har fået bedre processer og stærkere kompetencer.”

Sådan arbejder MORE

Projektet arbejder med:

  • Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere
  • Omstilling: Fx forretningsgange eller produktionsmetoder med henblik på at blive mere digital, automatiseret eller grøn
  • Videntilførsel: Ledig videreuddannet, der er tilknyttet projektet, som kan hjælpe med omstillingen eller andre tilpasninger.

Historien er om de forandrede strukturer og hierarkier genkender projektleder Charlotte Birkshøj, Tietgen Kompetencecenter:

"COVID-19 har naturligvis åbnet nye markeder, men også skabt nye trivselsproblemer, som man skal forholde sig til. Det er et gennemgående tema, at SMV’erne nu er tilbage på sporet efter måneder med hjemmearbejde, men medarbejderne har ændret sig under hjemsendelsen. Der er opstået subkulturer og nye hierarkier, og måske også indført nye produkter og varer, så medarbejderne vender tilbage til en forandret arbejdsplads.”

MORE-projektet har som målsætning at få 296 SMV’er ombord, og målet skal nok blive indfriet, siger projektleder Charlotte Birkshøj:

    Vi kom sent i gang på grund af nedlukningen frem til foråret 2021, men siden sommerferien har vi kørt for fuld skrue. Ingen af virksomhederne vil ud af projektet, når de ser, hvor effektivt det virker på processer, værdikæder, medarbejdere og adfærd.”

I OnlinePlus er ledelse og medarbejdere klar til at tage sidste tørn for at fremtidssikre virksomheden: En Tietgen-konsulent med ekspertise i strategiudvikling er trådt ind ad døren for at effektivisere virksomhedens strategi.

Malene Bruun er på forhånd begejstret for samarbejdet:

"Det er så effektivt at arbejde sammen med en konsulent af den kaliber – der er ingen lange implementeringsperioder, men nærmest fremskridt og resultater fra dag til dag. Vi anede ikke, at vi kunne få den slags hjælp. Men vi er glade for at være med, for gennem dette forløb har vi opdaget, hvor agile man er nødt til at være som virksomhed i tiden efter COVID-19.”

Om MORE - Morgendagens Ressourcer

”MORE- Morgendagens Ressourcer” sigter mod at støtte 296 små og mellemstore virksomheder i Sydjylland, Fyn, Nordjylland, Midtjylland, Sjælland og Bornholm, der er i særlig risiko for at blive påvirket negativt af langsigtede eftervirkninger af COVID-19 pandemien.

Projektet arbejder med kompetenceudvikling, opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere samt omstilling af fx forretningsgange eller produktionsmetoder for at gøre virksomhederne mere digitale, automatiserede eller grønne. Endelig arbejder projektet med innovation eller videntilførsel i form af en ledig videreuddannet fra projektet, som kan hjælpe med omstillingen eller andre tilpasninger.

Projektet begyndte i juni 2020 og afsluttes med udgangen af 2022. EU’s Socialfond har støttet projektet med 12,6 mio. kr., og dertil kommer 4,8 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Tietgen Kompetencecenter er operatør på projektet, og partnere er uddannelsesinstitutionerne Mercantec i Viborg, Tradium i Randers, Køge Handelsskole og Learnmark Horsens.

Læs mere om MORE - Morgendagens Ressourcer i projektdatabasen

Om EU’s Socialfond i 2014-2020

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.