SMV:International

Projektinformation

 • Startdato

  29.08.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  33.378.728
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  13.500.000
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8200

Projektresumé

Formålet med programmet er at hjælpe SMV'er med at øge deres fokus på og parathed til eksport gennem rådgivningsforløb; programmets aktiviteter skal munde ud i, at de deltagende SMV'er får udarbejdet vækstplaner, der bl.a. vil indeholde anvisninger på den enkelte virksomheds internationaliseringsmuligheder samt en beskrivelse af de udfordringer/barrierer, som den repsektive virksomhed skal adresseres for at styrke virksomhedens konkurrencekraftgennem øget internationalisering.

Formålet vil i nærværende program nås gennem en række fokuserede aktiviteter som er:

 • Basecamps
 • Workshops
 • Individuelle vækstforløb/tilskudsvouchers
 • Kompetenceforløb for SMV’er med særligt internationalt potentiale
 • Kompetenceforløb med indbygget markedsbesøg for en strategisk sammensat gruppe af virksomheder