Social inklusion gennem vækstpartnerskaber - Region Sjælland

Projektinformation

 • Startdato

  06.02.2018
 • Slutdato

  31.08.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.006.518
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.455.698
 • Indstillet af

  National pulje
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Den Sociale Kapitalfond Management ApS
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1552
 • Partnere

  Den Nordsjællandske Kystlivredningstjenesten
  Frederikssund Kommune
  Greve Kommune
  Køge Kommune

Projektresumé

Formålet er at få personer med begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet integreret i arbejdsfællesskabet via beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Projektet gennemføres i hele Danmark. Målet er at demonstrere en effektfuld og skalerbar metode til at få udsatte ledige i beskæftigelse. Målgruppen er udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet og små og mellemstore socialøkonomiske virksomheder.

Projektets hovedaktiviteter

Projektet bygger bro mellem dem, der har de ledige jobs og de mennesker, der via opkvalificering og uddannelse, kan bestride jobbene. Brobygning sker via partnerskaber ml. kommune, anden aktør og socialøkonomisk virksomhed.

Projektet er bygget op om fire sammenhængende hovedaktiviteter.

 • Udsattes kvalificering
 • Virksomheders sociale acceleratorforløb
 • Partnerskab mellem kommune, anden aktør og socialøkonomisk virksomhed
 • Ny resultatafhængig og bæredygtig betalingsmodel

I programmet simuleres resultatopgørelse- og betalingsstrømme, så vi ved projektafslutning kan vurdere, hvorvidt det samlede initiativ har været en økonomiske gevinst. Kommunerne kan derfor tage stilling til, om de kommunale besparelser kan finansiere ”Social inklusion gennem vækstpartnerskaber” med det formål at få udsatte i beskæftigelse.

Forventede effekter

På baggrund af hovedaktiviteterne forventes følgende resultater på landsplan: 18 socialøkonomiske virksomheder deltager i et sociale acceleratorforløb. Det medfører:

 • Vækst hos de 18 virksomheder qua det sociale acceleratorprogram
 • 148 borgere påbegynder indslusningsforløbet
 • 110 personer gennemfører indslusningsforløbet
 • 72 udsatte ansættes hos de socialøkonomiske acceleratorvirksomheder (ref. indikator 3B.3)
 • 11 udsatte beskæftiges hos andre virksomheder end acceleratorvirksomheder
 • 90 uddannelses- og praktikpladser etableres qua det sociale acceleratorprogram
 • 36 ordinære ledige ansættes qua det sociale acceleratorprogram
 • 18 cases med vækstpartnerskaber ml. kommune, anden aktør og socialøkonomisk virksomhed
 • 12 socialøkonomiske (én i hver kommune) anden aktører oplever vækst qua samarbejde i partnerskabet
 • Mulighed for forankring og videreførelse af metoder efter EU-medfinansieringens ophør

Organisering og partnere

Projektorganisation anvendes. 12 kommunerne er udvalgt med blik for varierende erhvervsdemografi, størrelse og grader ift. antal og problematikker i udsatte borgergrupper. De fem regioner støtter ligeledes projektet.