SOCIALØKONOMISK IVÆRKSÆTTERI

Projektinformation

 • Startdato

  25.04.2017
 • Slutdato

  30.06.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.876.400
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.938.200
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Frederikshavn Erhvervsråd
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9900
 • Partnere

  Blokhus Fonden
  Frederikshavn Kommune
  Jammerbugt Kommune

Projektresumé

Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for, at der kan etableres flere socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland.

Effekten af projektet forventes at være, at der er etableret 11 nye socialøkonomiske virksomheder, og at op mod 130 udsatte ledige har fået en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Samlet fører aktiviteterne i projektet til, at der skabes et bedre grundlag for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland.

Projektets aktiviteter kan overordnet deles i to:

 • Del 1 arbejder med konkrete iværksættere/virksomheder, der ønsker at etablere en socialøkonomisk virksomhed. Aktørerne afholder screeningsmøder, indtil der er fundet 15 stærke forretningsidéer, der er egnet til at blive en socialøkonomisk virksomhed. Gennem information til og vejledning af deltagerne, skabes der grundlag for at starte 11 nye, bæredygtige socialøkonomiske virksomheder. Aktiviteterne i denne del af projektet medfører en stor viden blandt projektets aktører. Denne viden samles og videreføres til andre via projektets del 2.
 • Del 2 arbejder med spredningsaktiviteter til de øvrige nordjyske kommuner herunder videndeling og opkvalificering af de aktører, der skal vejlede iværksættere/virksomheder, der ønsker at starte en ny socialøkonomisk virksomhed. Aktiviteterne i denne del af projektet er med til at fremtidssikre den metode, som er udviklet via aktørernes arbejde i del 1.

Aktører fra andre nordjyske kommuner inddrages, viden deles, og flere aktører opkvalificeres, så de kan give information og vejledning om socialøkonomi. Der oprettes et virtuelt videnscenter om socialøkonomi (NVS), som bliver samlingspunkt for viden. Der oprettes en ERFA-netværksgruppe på tværs af kommunerne, så aktørerne løbende kan lære af hinanden.