Socialstyrelsen

I 2021-2027 har Socialstyrelsen indstillingsret til 3 pct. af midlerne fra Socialfonden Plus, der er målrettet de allermest udsatte borgere.

  • Opdateret 14. marts 2022
Stockfoto af udsat ung

Foto: iStock.com/xijian

I 2021-2027 har Socialstyrelsen indstillingsretten til de forordningsfastsatte 3 pct. af midlerne fra Socialfonden Plus, der er målrettet de allermest udsatte borgere.

Dermed er det Socialstyrelsen, der har ansvar for og træffer beslutning om antallet af ansøgningsrunder, det socialfaglige indhold og håndtering af medfinansiering.

Erhvervsstyrelsen er programansvarlig for Socialfonden Plus og står derfor for legalitetskontrol af de konkrete projekter, Socialstyrelsen indstiller til tilsagn. 

Indsatser til borgere i hjemløshed og risiko for hjemløshed

Socialstyrelsens udmøntninger ligger under prioriteten Indsatser til borgere i hjemløshed og risiko for hjemløshed og har fokus på:

  • Initiativer, der fremmer den sociale integration af borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed ved hjælp af deltagernære aktiviteter.
  • Initiativer, der bidrager til, at målgruppen i højere grad inkluderes og deltager i aktiviteter, som kan bidrage til at forbedre deres livsbetingelser.
  • Initiativer, der bidrager til at stoppe kaotisk livsførelse, bryde isolation og på sigt afhjælpe hjemløshed eller risiko for hjemløshed for de socialt dårligst stillede.

De ønskede resultater af indsatsen er, at:

  • Borgerne kontinuerligt bruger de tilbud, der stilles til rådighed
  • Borgernes sociale situation og generelle sundhedstilstand forbedres
  • Borgernes motivation til at indgå i sociale fællesskaber øges
  • Borgerne indsluses i eksisterende tilbud.