Specialiseret Erhvervsservice for Green Tech Virksomheder (GT Program)

Projektinformation

 • Startdato

  19.08.2019
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  6.074.540
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.037.270
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Green Tech Center A/S
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7100
 • Partnere

  CLEAN
  Professionshøjskolen VIA University College
  Vejle Kommune

Projektresumé

Projektet ønsker at tilbyde hjælp til iværksættere med at få deres produkt/service ud på markedet. Det vil vi gøre ved at tilbyde iværksætter indenfor green tech området et specifikt program som består at en række trin, der fører dem igennem hele forløbet omfattende hjælp og rådgivning indenfor forretnings- og produktudvikling, skalering og internationalisering. Omdrejningspunktet er Green Tech Centers Inkubator med tilhørende økosystem bestående af ca. 50 dedikerede grønne virksomheder med 400 vidensmedarbejdere, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner og knap 700 medlemmer der netværker, innoverer og samarbejder om udvikling og markedsføring af nye løsninger og produkter. Green Tech Centers Inkubator har tilknyttet en række eksperter, som netop har de fornødne kompetencer og interesse i at understøtte området, hvor målet er flere iværksættere og forøget vækst og overlevelse. Green Tech Center er privat ejet, har 8.000 m2 under tag samt 16.000 m2 energipark. Green Tech Center har desuden tilknyttet en Microfond der investerer i de tidlige virksomheder samt Invester i Trekantområdet med en række mentorer investorer. Invester i Trekantområdet er en non-profit forening, der ønsker at skabe vækst og udvikling i Trekantområdet ved at matche vækstvirksomheder med professionelle mentorer, partnere og investorer.I programmet screener vi 50 virksomheder og forventer, at 26 iværksættere kommer videre i et forretningsforløb, heraf forventer vi at 23 kommer igennem et skaleringsforløb og 12 i et internationaliseringsforløb.Forretningsforløbet indeholder: Forretnings- og teametablering, Business Model Canvas, Marked, Kunderejse, Forretningsmodel, Forecast – kostpriser, Finansiering, Organisation og eventuelt rollefordeling, Vedligehold og service, produktudvikling, tilknyttede ydelser, validering og finansiering, skalering og internationalisering.Partnerne er Green Tech Center, Teknologisk Institut, CLEAN og Vejle Kommune, desuden tilknyttes en konsulent og en række mentorer.Vi har tilstrækkelige fødekanaler til at, opnå de opsatte måltal idet der i gennemsnit 1 – 2 nye iværksættere til Green Tech Centers iværksætterområde om måneden, dels har både Green Tech Center, CLEAN og TI store netværk og CLEAN og TI kommer også løbende i kontakt til iværksættere der kan ledes over i dette projekt.Projektet aktiviteter forankres hos Green Tech Center efter projektets ophør.