Spilbaseret iværksætteriundervisning

Projektinformation

 • Startdato

  30.08.2019
 • Slutdato

  31.03.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.200.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.600.000
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Zealand Sjællands Erhvervsakademi S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4600

Projektresumé

Det er påvist i international og national kontekst at spilelementer i iværksætteriundervisning påvirker deltagernes iværksætterikompetencer og intention om at starte en ny virksomhed positivt. Denne indsigt vil projektet udnytte til at skabe en bred forankring af spilbaseret undervisning på iværksætteriområdet i den danske erhvervsakademisektor. Projektet vil stille eksperter og rådgivere til rådighed for 20 erhvervsakademiundervisere der skal udvikle 10 spilbaserede iværksætteriundervisningsforløb for tilsammen minimum 500 studerende. De studerende vil efterfølgende starte minimum 25 nye virksomheder og 80% af de studerende vil forbedre deres iværksætterikompetencer, målt via start- og slutskemaer via OctoSkills og OctoDash.Projektet har et tilknyttet ekspertpanel bestående af forskere og praktikere inden for spilbaseret undervisning og iværksætteriundervisning samt iværksættere. De skal sammen med en række rådgivere hjælpe underviserne med at udvikle og gennemføre de bedst mulige forløb.De 10 forløb vil efterfølgende gøres tilgængelige i umiddelbart anvendelig form for den brede offentlighed i Danmark, specifikt med henblik på, at andre erhvervsakademier – og eventuelt professionshøjskoler eller universiteter – kan anvende forløbene uden personlig kontakt med de deltagende undervisere.Projektet afholder tre interne konferencer undervejs.Projektet gennemføres i Erhvervsakademiernes dækningsområder Hovedstadsregionen (inkl. Bornholm), Syddanmark og Midtjylland. Projektet genmmenføres sammen med et identisk søsterprojektet i Region Sjælland.