Spirende fødevareoplevelser

Projektinformation

 • Startdato

  01.08.2015
 • Slutdato

  28.02.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  29.600.531
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  14.324.254
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Sydjylland S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  6500
 • Partnere

  Erhvervshus Fyn P/S
  Madværket
  Udviklingsråd Sønderjylland (URS)

Projektresumé

Vækstplaner – Spirende Fødevareoplevelser

Formål

Projektets formål er at udvikle 70 syddanske SMV-virksomheder i fødevarebranchen, der allerede har eller har potentiale for at udvikle oplevelsesbaserede aktiviteter. Dette sker gennem udarbejdelse af vækstplaner på baggrund af deltagelse i individuelt planlagte forløb.

Forventede effekter

Projektets forventede effektskabelse er 99 nye jobs, 15 nye vækstvirksomheder og en blivende meromsætning på kr. 150.625.000.

Aktiviteter

Projektet har fire indsatser

 • Kvalitets smagsoplevelser: Mange af fødevarevirksomhederne rummer stærke oplevelseselementer og gode fortællinger, som er kommercielt interessante. Oplevelser vil være et nyt forretningsområde for mange virksomheder, og derfor vil udarbejdelsen af detaljerede individuelle vækstplaner, være med til at indfri vækstpotentialet hos virksomhederne.
 • Bæredygtighed: Vækstteam for fødevarer peger på bæredygtighed som en af katalysatorerne til vækst i fødevareerhvervet. Ved at prioritere det område får fødevarevirksomhederne i Region Syddanmark mulighed for at positionere sig som frontløberen inden for bæredygtighed og mulighed for at indarbejde bæredygtighed i oplevelsesbaserede forretningsmodeller via de udarbejdede vækstplaner.
 • Internationalisering: Sporet har til formål at få flere fødevarevirksomheder til at eksportere. Mange af dem eksporterer på nuværende tidspunkt slet ikke eller i et meget begrænset omfang. I forbindelse med afholdelse af kollektive træningscamps og træningscamps på stedet, bliver virksomhederne afklarede omkring, hvor deres specifikke eksportpotentiale er, og hvilke eksportmarkeder, der kan være med til at indfri potentialet. Denne afklaring vil danne baggrund for udarbejdelsen af virksomhedens vækstplan.
 • Produktivitet: Sporet vil være med til helt at afdække, hvor der i virksomhedernes produktion er et potentiale for en produktivitetsforbedring. Afdækningen vil danne grundlaget for udarbejdelse af virksomhedens vækstplan, som også vil integrere markedsspecifik viden, således at den øgede volumen i produktionen kan afsættes. Resultaterne forankres regionalt gennem fælles tværgående indsatser.

Yderligere oplysninger

Væksthus Syddanmark er kontraktansvarlig partner. Sydvestjysk Udviklingsforum, Udviklingsråd Sønderjylland, Udvikling Fyn A/S og Madværket er økonomiske partnere i projektet.
 

Se evaluering af projektet (PDF)