Nyhed

Startskud på 82 mio. til erhvervsfyrtårn: Hovedstaden skal være verdens førende sundhedsmetropol

Private virksomheder og offentlige aktører går sammen i et ambitiøst samarbejde om hovedstadsområdets nye erhvervsfyrtårn inden for life science og velfærdsteknologi. I udgangspunktet fokuseres der på ”sund vægt” for at bekæmpe den globale fedmeepidemi. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager med 82,4 mio. kr. fra REACT-EU.

 • 4. februar 2022
 • Erhvervsfyrtårne
Webapoteket

Virksomheder og offentlige aktører skal i erhvervsfyrtårn Hovedstaden arbejde sammen om at udvikle nye løsninger, der kan gavne borgernes sundhed. Foto: Jesper Voldgaard

Hovedstaden skal være verdens førende sundhedsmetropol, hvor virksomheder og det offentlige arbejder sammen om at udvikle innovative løsninger inden for life science og velfærdsteknologi.

I første omgang er målet at gå ind i kampen mod ulighed i sundhed i Danmark og i den globale kamp mod overvægt, og på længere sigt skal der udvikles innovative løsninger på andre områder, der fx kan gavne mennesker med andre kroniske sygdomme, psykiatriske patienter og ældre.

Sådan er ambitionen i et bredt offentlig-privat konsortium, der står bag Hovedstadens nye erhvervsfyrtårn. Konsortiet har netop fået 82,4 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at lægge grundstenene til fyrtårnet. Indsatsen mod overvægt bygger på de anbefalinger, som vækstteamet for Hovedstaden i foråret 2021 afleverede til regeringen.

Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

Vækstteamet og nu også det vindende konsortium har sat en ambitiøs international dagsorden for fyrtårnet:

"Hovedstaden skal være et globalt udstillingsvindue for nye løsninger på verdens sundheds- og velfærdsproblemer,” siger Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør i Novo Nordisk, som var formand for vækstteamet.

Novo Nordisk er en af aktørerne i det nye konsortium. Lars Fruergaard Jørgensen peger på, at fyrtårnsprojektet har en ”firedobbelt bundlinje”:

"Med innovative løsninger inden for life science og velfærdsteknologi – i første omgang inden for overvægt - kan vi give borgerne bedre livskvalitet, lette presset på sundhedssystemet, generere skatteindtægter og give virksomhederne mulighed for at skabe mere omsætning, højere eksport og flere arbejdspladser.”

Udover bevillingen på 82,4 mio. kr. fra REACT-EU kommer partnerskabet med en omfattende privat medfinansiering. Samtidig forventer Novo Nordisk Fonden at støtte to projekter med op til i alt 100 mio. kr.

REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver nu mulighed for, at der i hovedstadsområdet kan sættes gang i en række pilotprojekter, der generelt udbygger det eksisterende og omfattende OPI-samarbejde mellem det offentlige og virksomheder. Konsortiet har fokus på følgende:

 • Samarbejder mellem virksomheder og kommuner om forebyggende indsats for skolebørns sundhed. Fokus er på trivsel og sund vægt, og gamification (spildesign) kan tages i brug for at engagere deltagerne.
 • Partnerskaber mellem virksomheder og private og offentlige arbejdspladser om nyskabende sundhedstilbud til grupper, hvor der er en særlig høj forekomst af svær overvægt.
 • Tidlig identifikation af grupper, der er i risikozonen for udvikling af svær overvægt og multisygdom. Gennem OPI-partnerskaber skal der udvikles og testes løsninger - baseret på kunstig intelligens - til opsporing af personer i risikozonen.
 • Samarbejder mellem fagforeninger, virksomheder og offentlige og private arbejdspladser om forløb med sundhedstjek og rådgivning om svær overvægt til højrisikogrupper, som er mindre tilbøjelige til selv at opsøge læge.
 • Undersøgelse af tværfagligt behandlingstilbud for svær overvægt i almen-praksis regi og i den forbindelse udvikling af sundhedsteknologiske løsninger og andre sundhedsprodukter.
 • En regional klinik for et multidisciplinært behandlingstilbud til særligt udsatte personer med svær overvægt - suppleret med OPI-samarbejder om udvikling af teknologier og løsninger til at understøtte behandlingen af patienterne.

Der skal også sættes ind med brede indsatser, bl.a. markedsføring, der gør hovedstadsområdet globalt kendt for sine sundhedsløsninger, og en indsats for at tiltrække specialiseret arbejdskraft fra udlandet. Fyrtårnet understøtter endvidere etableringen af en European Digital Innovation Hub målrettet life science og health tech.

Sundhedsløsninger fra Hovedstadens erhvervsfyrtårn kommer til at gavne hele befolkningen, siger Stephanie Lose, regionernes formand, der har deltaget i vækstteamet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

"Hovedstadsområdets virksomheder og kommuner er engageret i udviklingen af det nye erhvervsfyrtårn, fordi mange sundhedsteknologiske virksomheder har base her. Men der er generelt en lang tradition for samarbejde mellem virksomheder og det offentlige sundhedssystem i hele landet, og løsningerne vil også være relevante for og gavne hele Danmark.”

I Furesø Kommune er der store forventninger til samarbejdet mellem virksomheder og det offentlige. Kommunen skal sammen med blandt andre Gladsaxe og Ballerup kommuner sammen med virksomheder finde konkrete løsninger på en række udfordringer:

"Vi har i kommunerne en masse opgaver, vi skal have løst inden for velfærd og den grønne omstilling i de kommende år. Her er der brug for et tæt offentligt-privat samarbejde, og jeg ser frem til at finde nye løsninger inden for rammerne af fyrtårnssamarbejdet,” siger borgmester Ole Bondo Christensen.

Fakta om konsortiet bag Hovedstadens erhvervsfyrtårn

Det nye konsortium består blandt andre af Danish Life Science Cluster (ansøger), Novo Nordisk, Københavns Universitet, DTU, PensionDanmark samt alle 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden.  

Fakta om erhvervsfyrtårnene

 • I foråret 2021 kom de regionale vækstteams med anbefalinger til regeringen om, hvordan man med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer kan udvikle otte lokale erhvervsfyrtårne, der fremtidssikrer danske styrkepositioner, skaber vækst og sikrer arbejdspladser.
 • I september 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en aftale med erhvervsministeren om at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams og udmønte midlerne fra REACT-EU til de lokale erhvervsfyrtårne.
 • Med aftalen af 6. december 2020 om Stimuli og grøn genopretning er der afsat 500 mio. kr. fra REACT-EU til opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Endvidere har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsat 95 mio. kr. til udvikling af de otte lokale erhvervsfyrtårne. Disse midler blev 1. oktober 2021 udbudt i åben konkurrence på tværs af landsdele med et overordnet krav om geografisk balance i fordelingen af midler.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 2. februar 2022 besluttet at udmønte de 595 mio. kr. til de otte erhvervsfyrtårne på følgende måde:

Fyrtårnsregion Fokus Tilsagn
Nordjylland Fangst, lagring og anvendelse af CO2 92,4 mio. kr.
Sjælland og øerne Udvikling af biosolutions 60,4 mio. kr.
Sjælland og øerne Femern som vækstdriver 43,2 mio. kr.
Hovedstaden Globalsundhedshovedstad med fokus på overvægt 82,4 mio. kr.
Fyn Udvikling af fremtidens industri 108,5 mio. kr.
Sydjylland International, grøn energimetropol 105,3 mio. kr.
Midtjylland Vandteknologiske løsninger 75,7 mio. kr.
Bornholm Udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller 27,2 mio. kr.
 • De særlige REACT-EU-midler er målrettet en grøn og digital genstart efter COVID-19-pandemien.  
 • Med aftalen om En ny reformpakke for dansk økonomi er der afsat yderligere 500 mio. kr., herunder 400 mio. kr. fra EU’s strukturfonde, som udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse samt 100 mio. kr. fra EU’s Fond for Retfærdig Omstilling, til udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i de kommende år.
 • Regeringen vil i foråret 2022 nedsætte partnerskaber med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser i de pågældende landsdele samt de lokale konsortier, der modtager midler til at udføre indsatsen med at opbygge erhvervsfyrtårnene. Partnerskaberne skal understøtte den langsigtede udvikling af erhvervsfyrtårnene.