Startup Masterclass - for vækstparate iværksættere

Projektinformation

 • Startdato

  07.12.2017
 • Slutdato

  31.03.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  20.728.620
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  12.436.783
 • Indstillet af

  Vækstforum Sjælland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4180

Projektresumé

Projektets overordnede formål er at udstyre vækstiværksættere med værktøjer til at videreudvikle deres forretningsmodel og forretningside, og dermed bidrage til at udløse deres vækstpotentiale samt skabe en mere levedygtig og hurtigt voksende virksomhed.

Dette gøres i praksis ved at udvikle og gennemføre rådgivningsforløb for vækstiværksættere bestående af fire gruppebaserede moduler og løbende individuelle opfølgningsmøder.

Rådgivningsforløbets hovedtemaer er kommercialisering af produkt eller forretningside og skalering af produkt eller forretningside, og de enkelte moduler vil bl.a. omhandle:
• Struktureret produktudvikling
• Innovationsmodeller
• Produktets markedspotentiale og indtjeningsmuligheder
• Vækststrategier og strategiske faldgrubber når man skalerer
• Iværksætterens vækstledelse - hvordan lykkes de bedste gazelle-virksomheder med ledelsen af vækst?

Projektet henvender sig til vækstiværksættere med et CVR-nummer der er under tre år gammelt og har en skalerbar forretningside. Rådgivningsforløbet varetages af private rådgivere og afvikles i en vekslen mellem gruppebaseret rådgivning og 1:1 opfølgning, samt en vekslen mellem teorier og velafprøvede værktøjer og praktisk gruppearbejde og øvelser.

Projektet forventer, at 110 vækstiværksættere screenes ind til projektet samt at 101 iværksættere deltager i rådgivningsforløbet. En andel af projektdeltagerne vil blive screenet med henblik på at rekruttere iværksættere med en teknologisk forretningside som kan blive viderehenvist til projektet ”DTU Risø Reaktor”, hvor iværksættere får et teknologisk innovationsforløb.

Projektet forventer at:
• 91 deltagere fuldfører rådgivningsforløbet
• 85 deltagere forbedrer deres iværksætterkompetencer umiddelbart efter deltagelsen
• 90 projektdeltagere er selvstændige 2 år efter projektdeltagelse
• 88 projektdeltagere oplever 20% vækst i omsætning 2 år efter projektdeltagelse
• 88 projektdeltagerne oplever 40% vækst i antal ansatte 2 år efter projektdeltagelse