STEM - Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse

Projektinformation

 • Startdato

  30.08.2018
 • Slutdato

  30.06.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  69.199.475
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  34.599.738
 • Indstillet af

  National pulje
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  Mercantec
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8800
 • Partnere

  EUC Syd
  NEXT Uddannelses København
  Tech College Aalborg

Projektresumé

Projekt "STEM – Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse" er et samarbejdsprojekt mellem førende erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler i alle landets fem regioner.

Det overordnede mål med projektet er dobbelt. For det første er det målet at øge antallet af elever fra grundskolen, som vælger at tage en STEM-erhvervsuddannelse. Og for det andet er det målet at understøtte dels ufaglærte i at blive faglærte og dels faglærte i at tage en kort/videregående STEM-uddannelse.

Det er en central pointe i projektet, at disse to indsatsområder tænkes sammen og gensidigt forstærker hinanden, fx ved at styrke virksomhedssidens generelle forståelse for uddannelse som en strategisk udviklingsressource til at sikre virksomhedens udvikling og vækst i Industri 4.0.

De primære aktiviteter i projektet er:

 • Indsatser i forhold til grundskole og efterskole med henblik på at øge antallet af elever, som vælger en STEM-erhvervsuddannelse
 • Udvikling af STEM-uddannelser i erhvervsskoleregi, så de i højere grad matcher virksomhedssidens behov
 • Digitalisering af STEM-uddannelser, således at de også indlæringsmæssigt og didaktisk er eksemplariske og understøttende i forhold til virksomhedssidens behov for medarbejdere med styrkede IT-kompetencer
 • Særlige indsatser med henblik på at få piger/kvinde ind på STEM-uddannelser
 • Omfattende virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på at udarbejde systematiske kompetenceplaner for medarbejdere (primært ufaglærte og faglærte) ansat i SMV-segmentet
 • Udarbejdelse af konkrete uddannelsesplaner med henblik på at ufaglærte opnår faglært status og faglærte påbegynder en kort/videregående uddannelse.

Resultaterne fra projektet forankres via en digital vidensplatform, som vil være tilgængelig også for andre interesserede erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Projektet gennemføres over tre år i perioden fra 2019 til 2021.