Nyhed

Stor efterspørgsel imødekommes: Eftertragtet virksomhedsprogram videreføres med 350 mio. kr.

Sidste sommer igangsatte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Virksomhedsprogrammet med REACT-EU-midler for blandt andet at hjælpe virksomheder med grøn og digital omstilling. Nu videreføres programmet med 350 mio. kr. og et helt nyt spor til gavn for virksomheder over hele landet.

 • 28. juni 2022
 • Forretningsudvikling, konkurrenceevne og digitalisering
 • Grøn og cirkulær omstilling
 • Uddannelse, livslang læring og social inklusion
 • Nye ansøgningsrunder
To mennesker i arbejdstøj på et værksted

I videreførelsen af Virksomhedsprogrammet kan virksomheder bl.a. søge hjælp til grøn omstilling, digitalisering, eksport, vækstrettet kompetenceudvikling og ejer- og generationsskifte. Foto: iStock.com/AzmanJaka

Siden Virksomhedsprogrammets lancering sidste år har mere end 4.500 virksomheder søgt om hjælp til at styrke deres forretning. I programmet har virksomhederne kunnet søge hjælp til grøn omstilling, digitalisering, eksport og vækstrettet kompetenceudvikling under de fire forskellige spor: SMV:Grøn, SMV:Digital, SMV:Eksport og SMV:Vækstpilot

Med de ekstra 350 mio. kr. kan operatører søge om at drive programmet videre i samme form som nu, men med et ekstra spor, SMV:Professionalisering. Det nye spor skal hjælpe virksomheder med at styrke forretningens ledelse, organisation, strategi eller tilbyde hjælp til ejer- og generationsskifte.

Fleming Frederiksen, der er direktør i Svend Frederiksen Maskinfabrik og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, glæder sig over, at bestyrelsen nu viderefører det succesfulde program:

Virksomhedsprogrammet har vist sig at ramme lige ned i virksomhedernes behov. I programmet har virksomheder fx kunnet få hjælp til arbejdet med grøn omstilling og digitalisering. Samtidig kan vi se i de nyeste tal fra vores virksomhedspanel, at særligt små SMV’er stadig halter bagefter med grøn og digital omstilling. Derfor ligger det lige til højrebenet at forlænge programmet, så vi kan hjælpe endnu flere virksomheder med at komme i gang med den fornødne omstilling.” 

Bredt program drevet af virksomhedernes efterspørgsel

Både virksomhederne og erhvervsorganisationerne har efterspurgt, at Virksomhedsprogrammet videreføres i sin nuværende form. Programmet har fået ros for at ramme virksomhedernes behov bredt og samtidig give selv helt små virksomheder overskud til at omstille deres forretning og foretage de nødvendige investeringer.

En af virksomhederne, der har fået gavn af det nuværende virksomhedsprogram, er Bug-Farm fra Birkerød, der producerer fødevarer og gødning af melormelarver. Gennem SMV:Vækstpilot fik virksomheden tilskud til at ansætte en ny medarbejder, der på tre måneder bidrog til en firdobling af produktionen. 

Johs Sterlie, der er CEO i Bug-Farm, er ikke i tvivl om, hvad Virksomhedsprogrammet har betydet for hans virksomhed:

SMV:Vækstpilot kom som sendt fra himlen. Jeg havde kandidaten i kikkerten, men manglede pengene til at ansætte hende. På grund af tilskud har vi fået råd til en utrolig kompetent medarbejder, og det har medvirket til, at vi vækster helt enormt i dag.”

Frem til ansøgningsfristen den 7. september 2022 kan operatører søge om at drive Virksomhedsprogrammet videre som et samlet program. Virksomheder kan fortsat søge om at deltage i det nuværende virksomhedsprogram.  
 

Fakta om den nye annoncering

 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 21. juni besluttet at videreføre Virksomhedsprogrammet med 350 mio. kr. frem til 2025.
 • Indsatsen skal finansieres med 225 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, 45 mio. kr. fra EU’s Socialfond Plus og 80 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. 
 • Programmets fire nuværende spor - SMV:Grøn, SMV:Digital, SMV:Eksport og SMV:Vækstpilot - skal i fremtiden suppleres af et ekstra spor, SMV:Professionalisering, der bl.a. skal hjælpe små ejerledede virksomheder med ledelse, organisation og strategi samt ejer- og generationsskifte.
 • Fristen for at søge om midler til at drive Virksomhedsprogrammet videre er 7. september 2022. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på sit møde den 15. november 2022, hvorefter ansøgere får besked om tilsagn eller afslag.

Læs mere om annonceringen

Fakta om Virksomhedsprogrammet

Regeringen og et flertal af Folketingets partier afsatte i 2021 600 mio. kr. fra REACT-EU-programmet til det landsdækkende virksomhedsprogram, som skal bidrage til at afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn, digital omstilling af SMV’er i hele landet. Indsatsen er en del af en samlet REACT-indsats på knap 1,6 mia. kr., som også omfatter en iværksætterindsats og udvikling af lokale erhvervsfyrtårne.
Virksomhedsprogrammet finansierer i dag tre virkemidler:

 • Rådgivning om grøn og digital omstilling samt internationalisering
 • Kompetenceudvikling
 • Tilskud til investeringer i konkret teknologi, fx certificeringer, produktionsudstyr, software mv.

Virksomhedsprogrammet udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og drives i dag i samarbejde med landets seks tværkommunale erhvervshuse. Det nuværende program skal være afviklet senest medio 2023.

Læs mere om Virksomhedsprogrammet
 

Maja

Spørgsmål om SMV:Digital og SMV:Grøn?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Videreførelse af Virksomhedsprogrammet, herunder særligt sporene SMV:Digital og SMV:Grøn.

Maja Toftum Ussing

Email: majuss@erst.dk

Telefon: 3529 1732

Klaus Gunnestrup - portrætbillede

Spørgsmål om SMV:Eksport og SMV:Professionalisering?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Videreførelse af Virksomhedsprogrammet, herunder særligt sporene SMV:Eksport og SMV:Professionalisering.

Klaus Gunnestrup

Email: klagun@erst.dk

Telefon: 3529 1594

Kasper Holden Ladefoged - portræt

Spørgsmål om SMV:Vækstpilot?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Videreførelse af Virksomhedsprogrammet, herunder særligt sporet SMV:Vækstpilot.

Kasper Holden Ladefoged

Email: kashol@erst.dk

Telefon: 3529 1792