Strategisk Kompetenceudvikling

Projektinformation

 • Startdato

  22.08.2014
 • Slutdato

  03.09.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  29.176.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  14.405.000
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Fyn
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5230
 • Partnere

  CLEAN
  Fonden Energy Innovation Cluster
  Foreningen Design2innovate
  Welfare Tech

Projektresumé

Projektet "Strategisk Kompetenceudvikling" uddanner og opkvalificerer min. 190 ejere, ledere og medarbejdere i min. 50 virksomheder i min. 72 forløb til at vælge bedre bestyrelser, udføre bedre ledelse, eksekvere strategier, og sikre fremragende faglighed blandt medarbejdere.

Projektet henvender sig til Syddanske små – og mellemstore vækstvirksomheder indenfor Syddansk Vækstforums forretningsområder. Strukturen i projektet opbygges således, at vækstvirksomheder tilbydes et mix af spor med den rette medfinansiering og med dén timing, som vil have den størst mulige væksteffekt for den enkelte virksomhed.

Indsatsen består af følgende fire spor:

 • Værdiskabende Bestyrelser: Hvordan sikrer virksomheden, at bestyrelsen bliver værdiskabende, og at det er den rigtige bestyrelse?
 • Personligt Lederskab: Hvordan sikrer man, at chefen også bliver den gode leder? Hvad kræves der for at lede medarbejdere? Hvis chefen ikke skal lede medarbejderne, hvem skal så?
 • Ledelseseksekvering: Hvordan støtter vi virksomhedernes konkrete eksekvering af strategier igennem ledelsesfaglige discipliner?
 • Fremragende Faglighed: Hvordan sikrer vi, at medarbejderne har forudsætningerne for at lykkes med opgaverne i en stadigt mere konkurrencebetonet verden? Hvis den enkelte vækstvirksomhed skal forløse sit vækstpotentiale, hvilke kompetencer skal medarbejderne så konkret have?

Til at gennemføre de fire spor vil der blive arbejdet med netværk, workshops, mentorordning, matchmaking mv. Væksthus Syddanmark og øvrige partnere varetager identifikation af virksomheder i målgruppen og afklaringsforløb med henblik på at klarlægge, hvilke af de fire spor virksomheden vil have mest udbytte af – herunder den eventuelle rækkefølge for virksomhedernes deltagelse i flere af sporene. Undervejs følges virksomhederne løbende af en projektkonsulent.