Styrket erhverv i gadeplan

Projektinformation

 • Startdato

  02.03.2017
 • Slutdato

  30.11.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.768.720
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.883.910
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Svendborg Erhvervskontor
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5700
 • Partnere

  Ærø Kommune
  Langeland Kommune
  Faaborg-Midtfyn Kommune

Projektresumé

Formålet er at styrke den lokale detailhandel, således at de understøtter de sydfynske kommunernes styrkeposition forhold til Oplevelseserhverv og turisme, som beskrevet i den fælles helhedsorienterede indsats.

100 SMV'ere deltager. Langt overvejende er SMV'erne små, ejerledede, special-detailhandlende (erhverv i gadeplan) og med under tre ansatte.

SMV har eget forretningskoncept og/eller varesortiment. Virksomhedens ejer vil typisk også fungere som medarbejder. En mindre del af virksomhederne kan også være andre SMV erhverv i gadeplan (max. 20 pct.). For en del af virksomhederne (ca. 30 pct.) vil der også være ansat enten en daglig leder eller en nøglemedarbejder. Det samlede antal deltagere forventes at være 120.

Projektets output og mål er, at samtlige detailhandlende virksomheder og deltagere bliver kompetenceløftet. Projektets effekter er, at 20 pct. af virksomhederne vil opleve jobskabelse som konsekvens af indsatsen. De SMV'er som har andre strategier og/eller behov/ønsker til andre former for kompetencer, ressourcer mv. henvises til andre muligheder, samarbejdspartnere uden for dette projekt.

Hovedaktiviteter er:

 • Individuelle handleplaner og kompetenceforløb - my smart shop (afklarende): Udgør dynamiske handlingsplaner i forhold til virksomhedernes egne vækststrategier med indlagte succeskriterier.
 • Kompetenceudviklingsforløb: Digitalisering af forretningen
 • Kompetenceudviklingsforløb: E-handel
 • Kollektive kompenceudviklingsforløb: Bygger ovenpå 2 og 3 og udpeger de mest centrale emner
 • Mentorordninger: Styrker kompetenceudviklingen ved at omsætte til handling og resultater i praksi
 • Netværk - geografiske: Relevante temaer udpeges undervejs

Økonomiske partnere er Faaborg Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner.

Erhvervsforeningerne Dansk Erhverv samt de relevante lokale erhvervs- og turistforeninger indgår i styregruppen. Alle økonomiske partnere indgår i styregruppen. Desuden bidrager kommunerne som økonomiske partnere til tværgående koordinering i form af en koordineringsgruppe. Der etableres også et rådgivende Forum.

Der vil være tre medarbejdere som dels driver et projektsekretariat og dels afvikler aktiviteter. Der udvikles lokale og målrettede kompetenceudviklingsforløb, som afvikles af specialiserede undervisere. Desuden tilkøbes bistand til forandringsledelse og processer.

Se evaluering af projektet (PDF)