Sundhedsteknologisk serviceprogram

Projektinformation

 • Startdato

  01.05.2017
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  60.000.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  23.480.342
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Danish Life Science Cluster
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2200
 • Partnere

  Aalborg Universitet
  Life Science Innovation North Denmark
  Professionshøjskolen University College Nordjylland
  Region Nordjylland

Projektresumé

Formålet med projektet er at udvikle nye løsninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

Projektet vil sikre gennemførelse af mindst 35 offentlig-private innovationsprojekter inden for sundhedsteknologi, med deltagelse af de nordjyske vidensinstitutioner.

Hovedaktiviteterne i projektet omfatter en matchmaking mellem offentlige - private og vidensinstitutioner, screening af projektidéer og gennemførelse af projekter, som udvikler nye løsninger til sundhed og velfærd.Projekterne rammes ind af åbne workshops, hvor behov, idéer og resultater deles.Derigennem forventes en øget aktivitet og vækst i de nordjyske virksomheder, samt et udvidet marked for optag af nye løsninger i de offentlige sundheds- og velfærdsservices.

Oprindeligt omfattede projektet kun Nordjylland, men med tilllægsbevillingen givet i vinteren 2021 er indsatsen blevet landsdækkende.