Sydjylland

Sydjylland skal være en international, grøn energimetropol, der fastholder og udbygger den eksisterende styrkeposition inden for grøn energi med det formål at udvikle, teste og demonstrere fremtidens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger, herunder PtX.

  • Opdateret 9. oktober 2023
Nedgravning af fjernvarmerør

Konsortiet bag det sydjyske erhvervsfyrtårn vil gøre landsdelen til en grøn energimetropol på internationalt niveau. Foto: Jesper Voldgaard

Et nationalt center for grøn energi og sektorkobling skal være Sydjyllands mest markante bidrag til, at Danmark får en grønnere og mere bæredygtig energisektor og når sit klimamål i 2030. 

REACT-EU bidrager med 105,3 mio. kr. til etablering af nationalt center, der skal udvikle, teste og demonstrere fremtidens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger.

Læs pressemeddelelsen om det sydjyske erhvervsfyrtårn