Symbioseplatform Aarhus

Projektinformation

 • Startdato

  11.07.2018
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.648.100
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  824.050
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Byudvikl. gennem innovative virks.
 • Støttemodtagerens navn

  Aarhus Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8220
 • Partnere

  AffaldVarme Aarhus A/S

Projektresumé

"Symbioseplatform Aarhus" er et projekt, som søger at fremme den cirkulære økonomi i industrien, ved systematisk at genanvende og spare ressourcer gennem industrielle symbioser.

Projektet vil blandt andet skabe nye partnerskaber og symbioser mellem byens virksomheder ved at indsamle og strukturere data fra virksomheder fra virksomhedsundersøgelser og offentlige databaser. Med dette projektet ønskes det at strukturere det eksisterende sporadiske arbejde med cirkulær økonomi og symbioser, som kommunen allerede har kontaktflader med, for at sikre at flere symbiosepotentialer bliver realiseret, gjort skalerbare og at den indsamlede data udnyttes smart og effektivt.

Innovative løsninger og samarbejder

Projektet har fokus på at understøtte innovationsforløb for at gøre virksomheder mere cirkulære. Det kan f.eks. være nye forretningsmodeller eller et innovativt samarbejde mellem to eller flere virksomheder. Gennem innovative samarbejder, teknologier, forretningsmodeller og symbioser vil projektet sikre et fald i drivhusgasemissioner og energiforbrug for de deltagende virksomheder, og således bidrage til Aarhus Kommunes mål om CO2 neutralitet i 2030.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Klimasekretariat og AffaldVarme Aarhus samt eksterne konsulenter.

Overordnede aktiviteter

Projektet gennemføres via tre hovedaktiviteter og dertilhørende underaktiviteter.

 • Identificering af industrielle symbioser
 • Realisering af symbiosernes potentialer og opstart af innovative udviklingsprocesser
 • Formidling og kommunikation til slutbrugere og virksomheder