”Vi har fået hjælp til at blive ISO-certificeret, og det betyder simpelthen alt.”

Task Engineering Danmark har igennem Erhvervsfyrtårnet for udvikling, test og demonstration fået hjælp til at blive ISO-certificeret, hvilket ifølge direktøren er afgørende for at komme i betragtning til fremtidige opgaver.

  • Opdateret 18. april 2024

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

”De ISO-certificeringer, vi har fået, er et must for at være leverandør til offshore vind,” fortæller administrerende direktør i Task Engineering Danmark, Claus Andersen, der understreger, at det er en nødvendighed for at blive underleverandør i branchen.

”Du kommer slet ikke i betragtning i offshore vind eller i øvrigt i offshore, hvis du ikke har ISO-certificering,” uddyber han.

Administrerende direktør i Task Engineering Danmark Claus Andersen

Administrerende direktør i Task Engineering Danmark Claus Andersen

Erhvervsfyrtårnet åbner døre

Efter et samarbejde med erhvervsfyrtårnet, har Task Engineering fået assistance fra rådgivere til at få opbygget et ISO-ledelsessystem, der gør, at de nu kalde sig ISO-certificerede. Det har gjort, at de nu får opgaver, de ellers ikke havde fået.

Erhvervsfyrtårnet, der er ét ud af otte på landsplan, tager afsæt i etableringen af en ny Energiø, hvor Bornholm skal være Østersøens Erhvervsfyrtårn for udvikling, test og demonstration af grøn energi fra havvindmøller. Målet er at skabe et nationalt knudepunkt inden for grøn erhvervsudvikling

”Kontakten til erhvervsfyrtårnet har for os været igennem Business Center Bornholm, og deres dygtige medarbejdere har været behjælpelige med at blive ISO-certificerede,” forklarer Claus.

Det stod helt klart for Claus Andersen, at skulle der bydes på offshore-opgaver, så skulle certifikaterne til.

”ISO-certificeringen betyder simpelthen alt for os,” siger han.

Nye samarbejder

På Bornholm har certificeringen åbnet op for et nyt samarbejde.

”Fremtiden ser ganske fin ud for Task Engineering, tænker jeg. Vi har allerede gang i et projekt sammen med Vestas, som vi leverer 17 mand til. Det er teknisk personale og kontorpersonale,” slutter han.

Måske kan du også få sat spot på netop din idé, prototype eller løsning?

Bag Erhvervsfyrtårnet for udvikling, test og demonstration af grøn energi står offentlige aktører og private virksomheder klar til at invitere andre ind i det faglige partnerskab.

Kampagne: Danmarks otte erhvervsfyrtårne sætter spot på innovative løsninger

De otte erhvervsfyrtårne er udpeget som strategisk vigtige indsatser i 2021-2027-programmerne. Erhvervsfyrtårnene fordeler sig over hele landet og arbejder med styrkepositioner inden for bl.a. grøn energi, life science, biosolutions, bæredygtigt byggeri, robotteknologi og vandteknologi. 

I vores kampagne kan du bl.a. møde Claus fra Task Engineering Danmark, Sofie fra Emento og Allan fra Grøngas – alle sammen virksomheder, der har fået hjælp til at styrke deres kompetencer, løsninger eller ideer hos et af landets erhvervsfyrtårne.

Læs alle historier fra kampagnen

FAKTA Om Task Engineering

Task Engineering arbejder inden for offshore vind på Bornholm. Virksomheden leverer arbejdskraft til installationen af havvindmølleparker, samt installationsservice m.m. for skibe, der arbejder på havet. De ansatte hos Task Engineering har forskellige faglige baggrunde, såsom smede, mekanikere, elektrikere eller industrielle fagprofiler – og de mange forskellige profiler skaber tilsammen et alsidigt team af tekniske og administrative medarbejdere.

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnene

I 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren en rammeaftale om opstart af erhvervsfyrtårne på baggrund af anbefalinger fra de regionale vækstteams.

Erhvervsfyrtårne skal løfte erhvervsudvikling og beskæftigelse i den enkelte landsdel inden for udvalgte styrkepositioner, men virksomheder fra hele landet kan deltage.

De otte erhvervsfyrtårne dækker over:

  • Erhvervsfyrtårnet for Life Science og offentlig-private samarbejder
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter
  • Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions
  • Erhvervsfyrtårnet for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2
  • Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling, test og demonstration af grøn energi
  • Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen
  • Erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling

Erhvervsfyrtårnene er igangsat med 595 mio. kr. fra REACT-EU i 2021. I 2023 indstillede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse yderligere 162 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, 32 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 118 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om erhvervsfyrtårnene

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnet for udvikling, test og demonstration af grøn energi

Bornholm skal være Østersøens og Danmarks fyrtårn for udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller. Med en unik placering i Østersøen, tæt på kommende havvindmølleparker, vil fyrtårnet på Bornholm spille en markant rolle i Danmarks grønne omstilling. Et stort offentlig-privat konsortium på Bornholm står bag det grønne erhvervsfyrtårn, der vil bringe øen i nationalt og internationalt centrum inden for udvikling og test af grøn energi.

Besøg hjemmesiden for Erhvervsfyrtårnet for udvikling, test og demonstration af grøn energi