Teknisk vand - infrastruktur til PtX

Projektinformation

 • Startdato

  01.09.2022
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.973.500
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.672.458
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Grøn, digital genstart af SMVer
 • Støttemodtagerens navn

  Fonden Business LF
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4930

Projektresumé

Projektet har karakter af et Feasibilty Study, hvor den endelige leverandør vælges på baggrund af et udbud mellem relevante rådgivnings-/konsulenthuse og videns-institutioner. Det forventes at selve opgaven vil involvere relevante højteknologiske virksomheder, forsknings- og udviklingsmiljøer, iværksættere samt videns-institutioner.

Det undersøges hvordan etableringen af PtX teknologier bedst understøttes via tilvejebringelse af teknisk vand som erstatning for grundvand. Undersøgelsen foretages som et Feasibility Study, hvor der fokuseres på eksisterende og nye teknologier og vandkilder. Selve kernemålgruppen for projektet er de virksomheder som opererer indenfor PtX-området. Derudover vil der blive lagt vægt på formidling, netværks- og kommunikationsaktiviteter, som skal udbrede kendskabet til projektet og koble projektet med andre relevante aktører blandt virksomheder og offentlige organisationer.

Projektet består af en partnerkreds af Business Lolland-Falster som samtidig repræsenter Kommunens, lokale virksomheders og etablerende virksomheders interesser. Derudover deltager det lokale forsyningsselskab Lolland Forsyning.