TIME - TeknologiInnovation, Miljø og Energi

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2019
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  41.300.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  20.650.000
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  CLEAN
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1620
 • Partnere

  DTU
  IPU

Projektresumé

Region Hovedstadens virksomhedsspecialisering har gode forudsætninger for at kapitalisere på den grønne omstilling, men der er behov for at virksomhederne accelerer innovation og udvikling af nye, digitale cleantech produkter og løsninger, så de kan forblive konkurrencedygtige på de globale markeder med høje vækstrater.

Projektet gennemfører 11 innovationssamarbejder mellem 30 SMV'er og DTUs cleantech-relaterede forskningsenheder med det formål at innovative virksomheder udvikler nye produkter og løsninger. Fælles for innovationssamarbejderne er, at de centrerer sig om nye cleantech produkter og løsninger.

Projektet udbetaler 25% støtte til virksomhederne for erlagt arbejde i innovationssamarbejderne.

Som direkte resultat af innovationssamarbejderne er det et mål at skabe 11 innovative virksomheder, der udvikler nye produkter og løsninger med sandsynliggørelse af stort afsætningspotentiale gennem værdikædesamarbejder.

I alt vil projektet bidrage til at øge virksomhedernes omsætning med 23,4 mio. kr., øge eksporten med 9,3 mio. kr. samt skabe 13 nye vedblivende job i projektperioden. 5 år efter projektet forventes det at omsætningen beløber sig til 50 mio. kr, eksporten med 20 mio. kr. og at 28 nye, blivende arbejdspladser skabes hvert år.

Se evaluering af projektet (PDF)